Plannen gezocht voor exploitatie op Biljoen, Velp

16 september 2013

Biljoen en Overhagen liggen precies op de oeverwallen van de zandgronden en de riviergronden, het overgangsgebied van de Veluwe naar de IJssel. Op deze overgang was gelegenheid om een versterkt huis te bouwen en was tevens water genoeg voor een slotgracht. In de 16e eeuw bouwde de hertog van Gelre  kasteel Biljoen. Daarbij werd gebruik gemaakt van de stenen van de ruïne van het toenmalige kasteel Overhagen. Het voormalige terrein van Overhagen werd pas in de 18e eeuw opgenomen in de formele tuinaanleg en destijds omgevormd tot moestuin en kwekerij.

In oktober 2014 eindigt de exploitatie van de kwekerij door beëindiging van de huidige overeenkomst. Geldersch Landschap & Kasteelen is op zoek naar geschikte kandidaten met (bedrijfseconomische) plannen voor het toekomstige gebruik en exploitatie in overeenstemming met onze doelstelling ter bescherming van natuur en cultuur. Het terrein bestaat uit ongeveer 2 ha tuingrond, een woonhuis met bedrijfsdeel en een schuur. De thans aanwezige kassen worden gesloopt, maar vervanging is zeker bespreekbaar. 

Voorlopige uitgangspunten - zonder inachtneming van het vigerende bestemmingsplan - zijn:
•    Duurzaam ondernemen binnen onze doelstelling;
•    Inpasbaar binnen de diverse functies van het landgoed;
•    Maatschappelijke betrokkenheid met eventueel realiseren van een openbaar karakter is aanbevelenswaardig;
•    Voortzetting van land - en/of tuinbouw heeft sterk de voorkeur;
•    Lichte - en kleinschalige horeca of andere vormen van kleinschalige bedrijvigheid (kantoor) is als nevenfunctie bespreekbaar;
•    Wonen én werken op de kwekerij is een pré;
•    Parkeren is alleen op de kwekerij mogelijk en niet daarbuiten.

Kandidaten worden uitgenodigd tot het insturen van een ondernemingsplan, waaruit een duidelijke bedrijfseconomische duurzame visie blijkt, maar ook het maatschappelijke component van belang is.
De manier van in gebruikgeving staat nog open en kan huur, pacht of anderszins zijn en is geheel afhankelijk van het in te dienen ondernemersplan.

Nadere informatie is te verkrijgen bij onze rentmeester de heer ing. W. van Vliet, tel. (026) 35 52 543 of 06 - 53 99 27 76.

Meer nieuws