GLK bedankt Clemens Cornielje

31 januari 2019

Op 23 januari legde Clemens Cornielje zijn functie als Commissaris van de Koning neer. Op het provinciehuis vonden de officiële handelingen plaats en gaven Gelderse initiatieven acte de préséance. Namens Geldersch Landschap & Kasteelen bedankte onze directeur-bestuurder Peter van den Tweel hem voor jarenlange belangstelling en betrokkenheid.

Het bankje panorama Cornielje op de Duno blijft een tastbare herinnering aan deze bijzondere commissaris.

Meer nieuws