Boek ‘De Lagchende Vallei' verschenen

10 januari 2021

Ter gelegenheid van het 80-jarig jubileum van de stichting Geldersche Kasteelen is in december een wetenschappelijke feestbundel verschenen onder de naam “De Lagchende Vallei”. Deze is in opdracht van GLK samengesteld door de Stichting Kastelenstudies Nederland met daarin 10 artikelen met uitkomsten van recent onderzoek naar de bouwgeschiedenis van een aantal kastelen en buitenplaatsen.

Bijzonder en actueel zijn de artikelen over de Cannenburch en Hernen die een verrassend nieuw licht werpen op de ontstaans- en bouwgeschiedenis van beide kastelen. Actueel is ook de discussie over de bouwdatum van Ammersoyen naar aanleiding van een recent promotieonderzoek. Uit onderzoek naar kasteel Staverden, waarover nog niet eerder zo uitgebreid is geschreven, blijkt dat Staverden vermoedelijk nooit een middeleeuws kasteel was. Ook komen de unieke terrassen van landgoed Zypendaal aan bod.
Buiten de bezittingen van GLK is er ook aandacht voor het Valkhof met Karolingisch muurwerk in de Barbarossaruïne  en de nieuwbouw van het Huis te Rumpt in 1553 aan de hand van een bestek.
Het boek vangt aan met een beschouwing over het onderzoek over kastelen en buitenplaatsen sinds 2000, het jaar waarin de vorige feestbundel verscheen.

Het boek is te bestellen via de boekhandel.

Meer nieuws