Wat zoemt er in jouw achtertuin?

20 april 2018

Denk jij bij ‘bij’ aan een vriendelijk geel-zwart insect? Dan weet je vast niet dat er in Nederland bijna 360 soorten wilde bijen voorkomen. Wij willen graag weten waar ze wonen en met hoeveel ze zijn zodat we ze beter kunnen helpen. Op 21 en 22 april organiseert Nederland Zoemt, waarin diverse natuurorganisaties actief zijn, de nationale bijentelling is.

Doe mee!
Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. We nemen je stap voor stap mee bij het herkennen van de 20 bijensoorten die je eind april in je tuin kunt tegenkomen.

Waarom bijen tellen?
De helft van alle bijensoorten is bedreigd. Ook voor ons heeft dit grote gevolgen. 80% van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek.

Hier vind je alle informatie die je nodig hebt.

Wat doet GLK voor de bij?
Op diverse plekken in onze natuurterreinen hebben we natuurgraslanden die overwegend na de bloei gemaaid worden, zodat bijen en andere insecten nectar kunnen halen uit de bloeiende planten in die graslanden. Ook worden er kruiden gezaaid in de randen van diverse akkers waar tijdens de bloei veel bijen en andere insecten profijt van hebben. Ook hebben we meerdere boomgaarden, waar in het voorjaar veel bijen en andere insecten op afkomen.

Meer nieuws