Beleef de lente

Geniet mee van de webcambeelden van gierzwaluwen op een bijzondere locatie van GLK.

De gierzwaluw

Gierzwaluwen zijn lange-afstandstrekkers die de winter doorbrengen in het grote gebied tussen Mali en Congo. Half april-begin mei arriveren zij in ons land en in juli-augustus trekken ze vanuit Nederland weer weg naar Afrika.

Huizen, kantoorgebouwen, kerken en andere bouwsels van de mens zitten vol met holtes, waarin gierzwaluwen graag komen broeden. Vooral oude gebouwen, zijn in trek. Een groot deel van hun leven bevinden de gierzwaluwen zich in de lucht. Tijdens de broedtijd zitten ze op hun nesten.

Gierzwaluwen zijn geheel donker met alleen moeilijk waarneembare lichte keelvlek. Ze hebben kenmerkende sikkelvormige vleugels, korte, spitse snavel en zeer korte poten. Vaak zijn ze te zien in groepjes, elkaar achtervolgend en produceren daarbij het typische schreeuwende geluid. bron: Vogelbescherming

 

Broedkolonie op kasteel Waardenburg

Gierzwaluwen weten kasteel Waardenburg al heel lang te vinden als broedplek. Omwonenden spraken van grote aantallen gierzwaluwen die elke zomer weer rond het kasteel vlogen en op allerlei plaatsen onder de pannen doken.

GLK startte de grote restauratie van kasteel Waardenburg in april 2007. Daarbij werden de dakpannen verwijderd en vervangen door leien. Op basis van ingewonnen advies besloten we speciaal ontworpen broedcompartimenten te plaatsen. Dankzij genereuze giften van onze donateurs werd € 71.000,- bijeengebracht speciaal voor de gierzwaluwen. Met dat geld werden 121 nestplaatsen ingericht. Bovendien kwam er ook nog een vleermuizenzolder.

 

Landgoed Waardenburg en Neerijnen

Kasteel Waardenburg maakt onderdeel uit van het prachtig gelegen landgoed Waardenburg en Neerijnen. De stichtingsdatum van het kasteel is exact bekend. Op 2 augustus 1265 kwam er toestemming om een toren te bouwen. Daarna werd het kasteel geleidelijk uitgebreid. Het huidige kasteel stamt uit de 17e eeuw. In de Tachtigjarige Oorlog werd het kasteel uit 1265 door de troepen van Willem van Oranje bezet en grotendeels verwoest. Vanaf 1627 is het noordelijke deel van het kasteel hersteld. Het beschadigde zuidelijke deel werd afgebroken. Het kasteel heeft hierdoor nog steeds een hoefijzervorm. In de periode 2007 – 2009 heeft het kasteel een grote restauratie ondergaan. Met behoud van historische details is het weer functioneel voor de toekomst. Het kasteel heeft tegenwoordig een kantoorfunctie.

 

Uiterwaard, parkbos, kasteel & huis

Het landgoed Waardenburg en Neerijnen bestaat uit twee verschillende gebieden. De buitendijkse Rijswaard en het binnendijkse parkbos met tuin tussen kasteel Waardenburg en huis Neerijnen. Het parkbos is oorspronkelijk aangelegd in Franse landschapsstijl en later omgevormd naar de Engelse landschapsstijl en heeft diverse doorkijkjes naar kasteel Waardenburg en huis Neerijnen. Het parkbos bestaat uit kwelbos, hoogstamboomgaarden en weilanden.

 

Vogels

Opvallende vaste bezoekers zijn de ooievaars, waarvan er jaarlijks enkele koppels succesvol broeden én natuurlijk de grote gierzwaluwenkolonie van kasteel Waardenburg. In de winter vind je duizenden overwinterende ganzen in de Rijswaard, vooral brandganzen, kolganzen en grauwe ganzen. In de meidoornheggen zijn dan groepen kramsvogels te zien die de meidoornbessen eten maar ook de resten van appels uit de boomgaarden. Het hele jaar door vind je veel soorten watervogels: fuut, meerkoet, waterhoen, slobeend, kuifeend, krakeend, wintertaling, zomertaling.

 

 

 

Meer informatie? 
Landgoed Waardenburg en Neerijnen voor meer informatie over dit unieke gebied en excursies met de boswachter.
Ontvang ook onze nieuwsbrief met tips en weetjes over de mooie natuurgebieden, landgoederen en kastelen van Geldersch Landschap & Kasteelen.