Banners & Logo's

Voor iedereen, door iedereen

Geldersch Landschap & Kasteelen kan niet zonder de steun van haar donateurs, vrijwilligers, bedrijven, fondsen, overheid en de Nationale Postcode Loterij. Samen behouden en beschermen we de waardevolle natuur en cultuur in Gelderland. 
Wilt u ook laten zien dat u het werk van GLK een warm hart toedraagt? Maak ons dan zichtbaar op uw website, in uw nieuwsbrief, interne communicatie of op sociale media. Onderstaande tekst, het GLK logo of afbeeldingen kunt u daarvoor gebruiken.

Meer dan 150 prachtige natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland zijn aan de zorg toevertrouwd van Geldersch Landschap & Kasteelen. Met uw steun kunnen we Gelders erfgoed beheren en exploiteren, zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten. www.glk.nl.