Windenergie

Op de Veluwe vind je nog een onbedorven horizon en in sommige gebieden, zoals rond Winterswijk in de Achterhoek, ervaar je nog het gevoel van eindeloosheid. Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) pleit voor het windmolenvrij houden van waardevolle Gelderse gebieden. In of nabij kleinschalige, oude cultuurlandschappen of natuurgebieden die uitmaken van het Gelders natuurnetwerk horen windturbines niet thuis omdat ze forse afbreuk doen aan kwaliteit en beleving van het landschap.

Windenergie
© Yvonne Cnossen

GLK is voorstander van de omschakeling naar duurzame energievormen, waaronder windenergie. Ook vinden wij het belangrijk dat Gelderland de in het energieakkoord overeengekomen taakstelling op tijd realiseert. Maar GLK wil wel dat alleen locaties worden benut waar de aantasting van natuur en landschap minimaal is. GLK staat daarin niet alleen. Ook Natuurmonumenten, Gelders Particulier Grondbezit, RECRON, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Vogelbescherming Nederland maken zich sterk voor windmolenvrije natuurgebieden.

Voldoende alternatieven

In het Gelders natuurbeleid staat dat nieuwe functies in natuurgebieden alleen mogelijk zijn als er een groot maatschappelijk belang mee is gemoeid, er geen alternatieven zijn en er gecompenseerd kan worden. Volgens GLK zijn er voldoende alternatieve ruimtes buiten deze natuurgebieden en de waardevolle landschappen en moeten initiatiefnemers dus aantonen dat er geen alternatieven zijn, ook de technologische ontwikkelingen in acht nemende.

Publieke opinie

Veel gebouwde elementen doet de waardering van het landschap enorm dalen. Snelwegen, windturbines, bedrijventerreinen en grote stallen worden genoemd als meest verstorende elementen. Uit een opinieonderzoek (pdf), dat wij samen met Natuurmonumenten lieten uitvoeren, kwam naar voren dat men vindt dat er bij inpassing van windmolens rekening gehouden moet worden met landschapsbehoud. Havens, bedrijfs- en industrieterreinen en ruimtes langs snelwegen worden het meest geschikt gevonden.

Aandacht voor effect op landschap en natuur

GLK vraagt overheden dan ook nadrukkelijk aandacht te hebben voor de effecten op landschap en natuur bij de locatiebepaling van windmolens. Daarbij moeten de effecten op de kwaliteit van de natuur en het landschap meegewogen worden, maar ook de effecten op de plaatselijke economie én op kwaliteit van de (leef)omgeving voor bewoners en recreanten.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene oase de Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.