Opzegging

Wij vinden het jammer dat u op het punt staat uw steun aan Geldersch Landschap & Kasteelen te beëindigen. Met uw steun kunnen wij immers natuur en cultuur in Gelderland beheren zodat iedereen er nu én in de toekomst van kan genieten.

Weet u zeker dat u uw donateurschap inclusief de voordelen wilt opzeggen?
Gegevens donateur
wordt automatisch ingevuld
wordt automatisch ingevuld
Reden
Wilt u een bevestiging van uw opzegging ontvangen?
indien bevestiging per e-mail