Organisatie

Bij Geldersch Landschap & Kasteelen werken ongeveer 125 beroepskrachten en ruim 700 vrijwilligers. Ons gezamenlijk doel is om de aan ons toevertrouwde gebieden en gebouwen zo goed mogelijk te beheren.
 • Directeur / bestuurder van Geldersch Landschap & Kasteelen is de heer P.A. van den Tweel.
 • De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid en functioneert als adviseur en klankbord voor de directie.
 • De Financiële Audit Commissie houdt toezicht op financieel beleid, begrotingen en jaarstukken.
 • De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies vanuit het maatschappelijk draagvlak.
 • Een onafhankelijke Beheer Advies Commissie borgt de wetenschappelijke kwaliteit van ons werk.
 • De Vermogens Beheer Commissie adviseert omtrent vermogens en beleggingsbeleid.

GLK heeft haar eigen arbeidsvoorwaardenpakket voor werknemers.

Bekijk onze Jaarverslagen, Jaarrekeningen en Statuten.

Voorzitter Raad van Toezicht

mr. H.J.E. Bruins Slot, woont in Apeldoorn, vice-voorzitter vereniging Aegon, voorzitter Raad van Toezicht stichting Wilde Ganzen, bestuurslid De12Landschappen, lid Raad van Advies Nationaal Park De Hoge Veluwe.

Leden Raad van Toezicht

 • Mr E.C.J. (Elsbeth) Boerboom MBA, woont in Gorssel, voormalig advocaat De Brauw, bestuurder beleggingsportefeuille in onroerend goed, partner FutureFlow organisatieadvies en coaching, bestuurslid Stichting Deventer Binnenstadsmanagement
 • H.E. (Gonnie) van Dijken BCom, woont in Wekerom, directeur bij Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland, lid bestuur AWN afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland
 • mr. C.T.E.M. (Cathrijn) Haubrich Gooskens, wonende te Deil, bestuur Gelderse Natuur- en Milieufederatie, voorzitter bestuur Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap, bestuur WelzijnGeldermalsen, WelzijnLingewaal en WelzijnNeerijnen
 • ir. H.A.A.M. (Harry) Webers, woont in Deventer, oud algemeen directeur van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos, voorzitter VVV Deventer, voorzitter SER Overijssel, voorzitter Stichting Cleantech Tomorrow, lid Raad van Advies Donkergroen, voorzitter Deventer Oranje Vereniging en diverse nevenfuncties op het gebied van onderwijs, kunst en cultuur

Voorzitter Raad van Advies

ir. A. (Annette) Augustijn, woont in Dieren, opgeleid in de tuin- en landschapsarchitectuur (Wageningen), voorheen directeur bij Rijkswaterstaat, o.a. in Gelderland, oud-bestuurder van het Waterschap Watermuseum, vz. Gelderse Natuur en Milieufederatie en Stichting Natuur en Milieu

Leden Raad van Advies

 • G.H.M. (Gerard) Alferink, woont in Lunteren, zelfstandig bestuursadviseur, oud-Algemeen Secretaris / Directeur van de Kon.Ned. Jagers Vereniging, oud-secretaris VNO Noord Nederland, oud-bestuurslid van o.a. jacht- en faunafonds, oud-bestuurslid commissies van de S.E.R. Thans o.a. vice-voorzitter van de Stichting Doorwerth Conferentie
 • dr. W. (Willem) Bijleveld, woont in Loenen, sterrenkundige, directeur Nederlands Openluchtmuseum, o.a. voorzitter Helene Kröller-Müller Fonds, voorzitter Raad van Toezicht Omniversum, lid Raad van Toezicht Defensiemusea
 • ir. J.M. (Jelle) Buizer, woont ine Ede, Marketeer / Business Developer, Productmanager Het Financieele Dagblad / BNR Nieuwsradio. Daarnaast o.a Voorzitter Raad van Bestuur van Landgoed Schovenhorst B.V. te Putten
 • mr. M.L. (Mike) Dijkstra Taurel, woont in Rijswijk, directeur Globrands, jurist Intellectueel Eigendom, Merk- en Naamgeving-strateeg, Boardroom Consultant bij vele Nederlandse en internationale bedrijven
 • P.A.G. (Patrick) Jansen, woont in Wageningen, Wagenings bosbouwkundig ingenieur, directeur-eigenaar Bosmeester en Track & Trails, oud-directeur Stichting Probos
 • W.F. (Wouter) van Maanen, woont in Utrecht, geschiedkundige, vermogensbeheerder / relatiemanager bij Triodos Investment Management
 • A. (Bob) van der Put, woont in Putten, voormalig Regisseur Endemol & Creative Director SBS Broadcasting, momenteel werkzaam als partner bij EasyRiet BV en Filmakers BV, o.a. adviseur van Stichting Landgoed Schovenhorst
 • drs.ir. J.A. (Judith) Slagt, woont in Arnhem, natuurbeheerder, projectleider ecologie bij Regelink Ecologie & Landschap, gastonderzoeker aan Aarhus university te Denemarken op het gebied van rewilding
 • prof.dr. T.H.G. (Dolly) Verhoeven, woont in Apeldoorn, historica, eigenaar projectbureau Storia, Hoogleraar Gelderse en Nijmeegse geschiedenis aan de Radboud Universiteit
 • drs. R.J. (Reinder) van der Wal, woont in Zwolle, voormalig ambtenaar Ministerie LNV en accountmanager Dienst Landelijk Gebied
 • drs. M.J. (Mark) van der Wolf, woont in Nijmegen, bedrijfskundige, strategisch communicatieadviseur bij het Radboudumc. Daarnaast o.a. lid Raad van Toezicht bij Museum het Dolhuys te Haarlem

Leden Beheer Advies Commissie

 • prof. dr. K.V. (Karlè) Sýkora (voorzitter), emeritus hoogleraar aan de Universiteit Wageningen, leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie, vegetatie-ecoloog met veel natuurbeheergericht onderzoek in een breed scala van habitats, lid van de Duin Advies Raad, vicevoorzitter van de werkgroep Duurzaam Landgebruik en Biodiversiteit (D66), oud-vicevoorzitter van het OBN-deskundigenteam rivierlandschap (OBN=Ontwikkeling en Beheer van Natuurkwaliteit), en oud-lid van de Natuurwetenschappelijke commissie van het Zuid-Hollands Landschap
 • dr. K.J. (Kees) Canters, bioloog / milieukundige, zoogdierenman, uiteenlopende bestuursfuncties (groen / sociaal), adviseur natuur en landschap, redacteur en onderzoeker
 • prof.dr. J.B. (Johan) de Haan, woont in Ede, hoofdconservator Paleis Het Loo, bijzonder hoogleraar toegepaste kunsten en kunstnijverheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, voorheen adviseur Monumenten bij het Atelier Rijksbouwmeester Den Haag
 • drs. R.H.M. (Ronald) van Immerseel, woont in Hoogland, historicus / groen erfgoedspecialist, directeur Stichting in Arcadië, auteur landelijke richtlijnen Tuinhistorisch onderzoek (2012), lid van diverse besturen op het gebied van buitenplaatsen en kastelen
 • ir. L.J. (Luuk) Keunen, historisch geograaf, senior projectleider historische geografie bij RAAP Archeologisch Adviesbureau, regio Oost-Nederland, en landelijk coördinator van het cultuurhistorisch onderzoek binnen RAAP
 • prof. dr. J.G.M. (Jan) Roelofs, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hoofd van de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie. Leeropdracht Biogeochemie van Wetlands
 • dr. A.H.F. (Anton) Stortelder, landschapsecoloog, senior-onderzoeker bij Alterra, o.a. lid Raad van Advies van Stichting Staring Advies
 • dr. N.W. (Nico) Willemse, woont in Brummen, kwartair geoloog / archeoloog met een specifieke belangstelling voor de relatie landschapsdynamiek, natuurontwikkeling en archeologie. In 2000 gepromoveerd op het thema ‘natuurhistorische archieven’. Teamleider ‘bureau en beleid’ bij RAAP Archeologisch Adviesbureau en werkzaam als senior-onderzoeker Fysische Geografie en Archeologie

Leden Vermogens Beheer Commissie

 • H.C. (Hennie) Berends, woont in Velp, zelfstandig adviseur, oud financieel directeur BASF Nederland BV, lid van de Raad van Toezicht van de 3-Gasthuizen groep en Raad van Advies DDJ Accountants en Adviseurs
 • drs. A. (Ton) Hogervorst, woont in Dieren, chemicus, oud-directievoorzitter vleesverwerkend bedrijf en oud-voorzitter van een Ondernemers Kring, nu zelfstandig organisatie adviseur, o.a. oud-voorzitter Atletiekvereniging en penningmeester Arnhems Kamerkoor
 • G.A.D. (Ger) van der Lubbe RA, woont in De Steeg, registeraccountant, oud algemeen directeur BASF Nederland B.V., bestuurslid van Stichting BASF Pensioenfonds in liquidatie en lid van de Centrale Cliëntenraad van Innoforte te Velp