Organisatie

Bij Geldersch Landschap & Kasteelen werken ongeveer 125 beroepskrachten en ruim 700 vrijwilligers. Ons gezamenlijk doel is om de aan ons toevertrouwde gebieden en gebouwen zo goed mogelijk te beheren.
 • Directeur / bestuurder van Geldersch Landschap & Kasteelen is de heer P.A. van den Tweel.
 • De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid en functioneert als adviseur en klankbord voor de directie.
 • De Financiële Audit Commissie houdt toezicht op financieel beleid, begrotingen en jaarstukken.
 • De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies vanuit het maatschappelijk draagvlak.
 • Een onafhankelijke Beheer Advies Commissie borgt de wetenschappelijke kwaliteit van ons werk.
 • De Vermogens Beheer Commissie adviseert omtrent vermogens en beleggingsbeleid.

GLK heeft haar eigen arbeidsvoorwaardenpakket voor werknemers.

Bekijk onze Jaarverslagen, Jaarrekeningen en Statuten.

Voorzitter Raad van Toezicht

mr. H.J.E. Bruins Slot, woont in Utrecht, voorzitter Raad van Toezicht stichting Wilde Ganzen, bestuurslid De12Landschappen, lid Raad van Advies Nationaal Park De Hoge Veluwe, voorzitter Raad van Toezicht omroep Gelderland

Leden Raad van Toezicht

 • Mr E.C.J. (Elsbeth) Boerboom MBA, woont in Gorssel, voormalig advocaat De Brauw, bestuurder beleggingsportefeuille in onroerend goed, partner FutureFlow organisatieadvies en coaching, bestuurslid Stichting Deventer Binnenstadsmanagement
 • H.E. (Gonnie) van Dijken BCom, woont in Wekerom, Hoofd Expertise Centrum KYC Internationale Sanctiewetgeving Rabobank, lid bestuur AWN afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland, lid Raad van Toezicht en voorzitter Audit Commissie Omroep Gelderland
 • M. (Mariëtte) Doornekamp, woont in Buren, Gelderland, bestuurder pensioenfonds ABP, Voorzitter Raad van Commissarissen GGN Holding, Bestuurder Stichting DHV Haskoning, Bestuurder Stichting Aandelen Remeha (SAR), bestuurder Amsterdam Sinfonietta, voorzitter Raad van Toezicht Care Nederland, vice-voorzitter Bestuur Eumedion
 • mr. C.T.E.M. (Cathrijn) Haubrich Gooskens, wonende te Deil, bestuur Gelderse Natuur- en Milieufederatie, voorzitter bestuur Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap, bestuur Welzijn West Betuwe
 • ir. H.A.A.M. (Harry) Webers, woont in Deventer, oud algemeen directeur van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos, voorzitter VVV Deventer, voorzitter SER Overijssel, plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r., lid Raad van Advies Donkergroen, voorzitter Deventer Oranje Vereniging en diverse nevenfuncties op het gebied van onderwijs, kunst en cultuur

Voorzitter Raad van Advies

ir. A. (Annette) Augustijn, woont in Dieren, opgeleid in de tuin- en landschapsarchitectuur (Wageningen), voorheen directeur bij Rijkswaterstaat, o.a. in Gelderland, oud-bestuurder van het Waterschap Watermuseum, Stichting Natuur en Milieu en vz. Gelderse Natuur en Milieufederatie. Thans o.a. vice-voorzitter Transitieagenda Kunststoffen voor IenW

Leden Raad van Advies

 • G.H.M. (Gerard) Alferink, woont in Lunteren, Zelfstandig Bestuursadviseur, oud-Algemeen Secretaris / Directeur van de Kon.Ned. Jagers Vereniging, oud-secretaris VNO Noord Nederland, oud-bestuurslid van o.a. jacht- en faunafonds, oud-bestuurslid commissies van de S.E.R.
 • dr. W. (Willem) Bijleveld, woont in Loenen, sterrenkundige, voormalig directeur Nederlands Openluchtmuseum, o.a. voorzitter Helene Kröller-Müller Fonds, voorzitter Raad van Toezicht Omniversum, lid Raad van Toezicht Defensiemusea
 • ir. J.M. (Jelle) Buizer, woont in Ede, Portfoliomanager FD Mediagroep, voorzitter Raad van Bestuur van Landgoed Schovenhorst B.V. te Putten, lid presidium en Raad van Toezicht St. Reprorecht en voorzitter Pro Mandaat
 • mr. M.L. (Mike) Dijkstra Taurel, woont in Rijswijk, directeur Globrands, jurist Intellectueel Eigendom, Merk- en Naamgeving-strateeg, Boardroom Consultant bij vele Nederlandse en internationale bedrijven
 • P.A.G. (Patrick) Jansen, woont in Wageningen, Wagenings bosbouwkundig ingenieur, directeur-eigenaar Bosmeester en Track & Trails, oud-directeur Stichting Probos
 • W.F. (Wouter) van Maanen, woont in Utrecht, geschiedkundige, vermogensbeheerder / relatiemanager bij Triodos Investment Management
 • A. (Bob) van der Put, woont in Putten, voormalig Regisseur Endemol & Creative Director SBS Broadcasting, thans eigenaar en Creatief Directeur van Filmakers BV
 • drs.ir. J.A. (Judith) Slagt, woont in Arnhem, natuurbeheerder, projectleider ecologie bij Regelink Ecologie & Landschap, gastonderzoeker aan Aarhus university te Denemarken op het gebied van rewilding
 • prof.dr. T.H.G. (Dolly) Verhoeven, woont in Apeldoorn, historica, eigenaar projectbureau Storia, Hoogleraar Gelderse en Nijmeegse geschiedenis aan de Radboud Universiteit
 • drs. R.J. (Reinder) van der Wal, woont in Zwolle, voormalig ambtenaar Ministerie LNV en accountmanager Dienst Landelijk Gebied
 • drs. M.J. (Mark) van der Wolf, woont in Nijmegen, bedrijfskundige, strategisch communicatieadviseur bij het Radboudumc. Daarnaast o.a. lid Raad van Toezicht bij Museum het Dolhuys te Haarlem

Leden Beheer Advies Commissie

 • prof. dr. K.V. (Karlè) Sýkora (voorzitter), emeritus hoogleraar aan de Universiteit Wageningen, leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie, vegetatie-ecoloog met veel natuurbeheergericht onderzoek in een breed scala van habitats, lid van de Duin Advies Raad, vicevoorzitter van de werkgroep Duurzaam Landgebruik en Biodiversiteit (D66), oud-vicevoorzitter van het OBN-deskundigenteam rivierlandschap (OBN=Ontwikkeling en Beheer van Natuurkwaliteit), en oud-lid van de Natuurwetenschappelijke commissie van het Zuid-Hollands Landschap
 • dr. K.J. (Kees) Canters, bioloog / milieukundige; o.a. onderzoek naar nevenwerking bestrijdingsmiddelen, natuureffecten wegen & verkeer en mitigatie & compensatie natuurschade, groene planvorming, duurzaam bouwen; zoogdierenman, oud-lid Commissie m.e.r., oud-secretaris Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, adviseur natuur & landschap en redacteur
 • prof.dr. J.B. (Johan) de Haan, woont in Ede, hoofdconservator Paleis Het Loo, bijzonder hoogleraar toegepaste kunsten en kunstnijverheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, voorheen adviseur Monumenten bij het Atelier Rijksbouwmeester Den Haag
 • drs. R.H.M. (Ronald) van Immerseel, woont in Hoogland, historicus / groen erfgoedspecialist, directeur Stichting In Arcadië, auteur landelijke richtlijnen Tuinhistorisch onderzoek (2012), lid van diverse besturen op het gebied van buitenplaatsen en kastelen
 • ir. L.J. (Luuk) Keunen, historisch geograaf, senior projectleider historische geografie en coördinator cultuurhistorisch onderzoek bij RAAP. Hij heeft daarnaast o.a. zitting in de Adviescommissie Cultuurhistorie van de gemeente Winterswijk
 • prof. dr. J.G.M. (Jan) Roelofs, woont in Cuijk, voormalig hoogleraar, nu gastmedewerker aan de Radboud Universiteit Nijmegen, senior-onderzoeker bij onderzoekcentrum B-ware, hoofd van de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie, leeropdracht Biogeochemie van Wetlands, lid Wetenschappelijke advies commissie van Natuurmonumenten, Beheer Advies Commissie Limburgs Landschap, POP 3 commissie Provincie Noord Brabant, Beheer commissie Volgermeer gemeente Amsterdam
 • dr. A.H.F. (Anton) Stortelder, landschapsecoloog, senior-onderzoeker bij Alterra, o.a. lid Raad van Advies van Stichting Staring Advies
 • dr. N.W. (Nico) Willemse, woont in Brummen, kwartair geoloog / archeoloog met een specifieke belangstelling voor de relatie landschapsdynamiek, natuurontwikkeling en archeologie. In 2000 gepromoveerd op het thema ‘natuurhistorische archieven’. Teamleider ‘bureau en beleid’ bij RAAP Archeologisch Adviesbureau en werkzaam als senior-onderzoeker Fysische Geografie en Archeologie

Leden Vermogens Beheer Commissie

 • H.C. (Hennie) Berends, woont in Velp, zelfstandig adviseur, oud financieel directeur BASF Nederland BV, lid van de Raad van Advies DDJ Accountants en Adviseurs
 • drs. A. (Ton) Hogervorst, woont in Dieren, chemicus, oud-directievoorzitter vleesverwerkend bedrijf en oud-voorzitter van een Ondernemers Kring, nu zelfstandig organisatie adviseur, o.a. oud-voorzitter Atletiekvereniging en penningmeester Arnhems Kamerkoor
 • G.A.D. (Ger) van der Lubbe RA, woont in De Steeg, registeraccountant, oud algemeen directeur BASF Nederland B.V., voorzitter Stichting SchuldHulpMaatje Rheden-Rozendaal, lid van de Centrale Cliëntenraad van Innoforte te Velp en lid pensioencommissie BASF Nederland B.V.