Samenwerkingen

Onze doelen bereiken we natuurlijk niet alleen. Hiervoor werken we intensief samen met verschillende organisaties, op landelijk, provinciaal en regionaal niveau.

We zoeken actief samenwerking met bezit beherende en kennisorganisaties op het gebied van erfgoed- en natuurbeheer. We gaan allianties aan met organisaties die onze positionering kunnen versterken. Dat doen we om doelen te bereiken, kennis uit te wisselen en efficiënt te werken aan het beheer en behoud van erfgoed. We werken waar zinvol samen in het beheer met onze buren.

Belangrijke partners

  • Overheden: de Provincie Gelderland, gemeentes, waterschappen
  • Collegaorganisaties: Provinciale landschappen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschapsbeheer
  • Cultuurorganisaties waaronder: Museumvereniging, Erfgoed Gelderland / Mijn Gelderland, stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen, Nationaal Monumenten Portaal
  • Regionale Bureaus voor Toerisme, toeristisch recreatief bedrijfsleven
  • Nationale Postcode Loterij
  • Bedrijfsvrienden