Scholtegoed Hesselink

Het boerenlandgoed Hesselink is een mooi bewaard gebleven ‘scholtegoed’. Het ligt oostelijk van Winterswijk, vlak tegen de Duitse grens. Het bestaat uit een karakteristieke boerderij, cultuurgronden en bosgebiedjes.

Locatie

Hesselinkweg 2
7106 CM Ratum

Regio Achterhoek - Gemeente Winterswijk
Verworven 2003 - Oppervlakte 29 ha

Voorzieningen

Planten en dieren

Tot het landgoed behoren landerijen, bossen en houtwallen. De grote afwisseling van leefgebieden zorgt dat er veel planten- en diersoorten voorkomen.

De bossen zijn heel gevarieerd, van oudere en jongere eikenbossen tot stroken naaldbos. Lelietjes-der-dalen, bosanemoon en taxus groeien hier volop. Taxus is een typische soort voor een ouder bosklimaat. Er komen veel soorten paddenstoelen voor.

Het kleinschalige landschap is interessant voor verschillende soorten dieren zoals vogels, reeën en dassen. Van de vogels laten vooral de groene specht, de wielewaal en roofvogels als de sperwer, de buizerd en de havik zich zien.

Scholtengoed

Een ‘scholte’ was een vertegenwoordiger van een landheer. De benaming is in de loop der tijd uitgegroeid tot een eretitel voor welgestelde boeren met grootgrondbezit in de oostelijke Achterhoek. Het bezit van deze boeren wordt aangeduid met de term ‘scholtengoed’.

Boerderij

Scholtenboerderij Hesselink bestaat uit een langgerekt achterhuis, een nevenhuis en vier schuren. De T-vormige opzet is later ontstaan door de bouw van het blokvormige voorhuis in 1909. Op de voorgevel kunt u in de muurankers nog steeds de initialen van de bouwheer en zijn echtgenote zien. In de gevel zitten typische ‘speklagen’, het witte pleisterwerk tussen de bakstenen.

Het gebied

Het goed ligt vlakbij de Ratumse Beek. De scholtenfamilie Hesselink-Boeijink heeft het in 1852 gebouwd. Het huis is niet toegankelijk voor het publiek. Het wordt bewoond en er is een zorgboerderij gevestigd. In 2011 is het historische erf hersteld. In de mooie en kleinschalige omgeving kan worden gewandeld en gefietst. De cultuurhistorische waarde van dit landschap wil men graag in stand houden.

Fietsroute Winterswijk

Excursies

Geen evenementen gevonden.

Beheer

Bij het beheer staat de cultuurhistorie centraal, omdat deze locatie historisch gezien onderdeel van het scholtegoederenlandschap is. Een uitzondering hierop vormt het oostelijke bosperceel dat we als natuur beheren volgens de richtlijnen voor A-locatiebos. Dat wil zeggen dat het vanwege de botanische kwaliteit (inlandse eik en zware haagbeuk) beschouwd wordt als een van de beste voorbeelden van in Nederland voorkomende natuurlijke bosgemeenschappen. Deze bossen zijn destijds aangelegd om te voorzien in de houtbehoefte op het scholtegoed. Het sterrenbos - een park met lanenstructuur - dateert uit het begin van de 20ste eeuw. Het is tot zover bekend het enige sterrenbos in het buitengebied van Winterswijk.