Plakslag

Plakslag maakt deel uit van het aaneengesloten bosgebied rondom het Stille Wald en landgoed Het Jagershuis. Het bestaat uit een gevarieerd naald- en loofbos met een rijke onderbegroeiing.

Locatie

Plantage allee
7031 GK Wehl

Regio Achterhoek - Gemeente Wehl
Verworven 1973 - Oppervlakte 29 ha

Voorzieningen

Flora

Door een gericht bosbeheer ontstaat langzaam maar zeker weer een meer natuurlijke vegetatie. In het drogere gedeelte in het noorden zijn op de lichtere plekken tussen de natuurlijk verjongende loofbomen soorten als bosaardbei, bosviooltje en breedbladige wespenorchis te vinden.

Bij het pompstation komt het geneeskrachtige echt duizendguldenkruid voor. In het vochtige zuidelijke deel groeien soorten die gedijen in nattere omstandigheden, zoals moerasspirea en kattestaart.

Fauna

In het gebied komen verscheidene vogelsoorten voor; de koekoek en de zanglijster zijn te horen en de sperwer en ransuil jagen er. De eekhoorn wordt regelmatig waargenomen en ook de levenbarende hagedis vindt er een prima biotoop.

Beheer

Van oorsprong is er in de bosaanplant weinig variatie te vinden. Geldersch Landschap & Kasteelen is al een tijd bezig een gevarieerder bosbeeld te ontwikkelen, waarin vele soorten planten en dieren een leefplek kunnen vinden. Dat doen we door middel van geïntegreerd bosbeheer gericht op natuurwaarden, houtproductie en belevingswaarde.

Geschiedenis

Plakslag is aan het begin van de 19de eeuw ontgonnen. Daarvoor maakte het, volegns een kaart uit 1783, deel uit van de Wheeler Heyde.

Ten westen en zuiden van Wehl, tussen Het Jagershuis en Het Broek, lag een aaneengesloten bosgebied. Het gebied rond Plakslag werd toen Heidekant genoemd. De padenstructuur werd al voor 1840 aangelegd en alle percelen werden bebost. Tussen 1840 en 1927 groeide de behoefte aan landbouwgrond en nam het aandeel bos langzaam af, ten gunste van akkers.
Het boeren op Plakslag ging echter kennelijk niet van harte, want vanaf 1927 werd het gebied weer bebost, zoals gebruikelijk ten behoeve van houtproductie. Ten oosten van Plakslag werden de laatste bossen wel verder opgeruimd ten behoeve van landbouwgrond.