Liendense Waard

De uiterwaarden van de Maas bij het stadje Batenburg zijn heringericht. Er is onder meer een nevengeul aangelegd waardoor er geregeld water door het gebied stroomt. De uiterwaarden ontwikkelen zich hierdoor tot een interessant natuurgebied.

Locatie

Molendijk
6634 KE Batenburg

Regio Rivierengebied - Gemeente Wijchen
Verworven 2011 - Oppervlakte 8 ha

Voorzieningen

Nevengeul

Door de aanleg van de nevengeul in de uiterwaarden van de Maas bij Batenburg stroomt er bij hoogwater water door dit gebied. Hierdoor is een schiereiland met flauw aflopende oevers ontstaan. Deze ondiepe overgangszone van water naar land is niet alleen goed voor het planten- en dierenleven, maar zorgt er ook voor dat de rivier bij hoogwater meer water kan afvoeren.

Oude bedding
De nevengeul is gegraven op de plek waar de Maas tot ongeveer 1930 stroomde. De Maas heeft tot die tijd in verbinding gestaan met de gracht van de ruïne Batenburg. Wie goed kijkt ziet deze verbinding nog steeds als een laagte in het terrein liggen.

Vogels

Het vele water, de rust en het dynamische landschap zorgen dat er veel vogelsoorten leven. Daaronder zijn zeldzame soorten. In het gebied leven veel soorten zoals smient, slobeend, krakeend, wintertaling, grauwe gans, kolgans en brandgans, fuut en aalscholver.

Omdat er de afgelopen jaren veel is gegraven, komen ook vrij veel pionier- en ruigtesoorten voor zoals oeverzwaluw, patrijs, gele kwikstaart en roodborsttapuit. In 2011 is hier de zeer zeldzame woestijnplevier waargenomen.

Meerdaags bezoek

Het Land van Maas en Waal is een prachtig gevarieerd gebied om te ontdekken. Het schilderachtige Batenburg met de ruïne, kasteel Hernen, het bezoekerscentrum in Leur, molens en boerderijen liggen in een landschap van kleine dorpskernen, agrarisch gebied, rivieren en natuur.

Overnachten kan onder meer bij Vakantieboerderij 't Kuyperke, op 5 minuten van de Liendense Waard.

Nat grasland en beheer

De komende jaren ontwikkelen de uiterwaarden zich tot een prachtig waterrijk natuurgebied met moeras, bloemrijke graslanden, ruige graslanden en bos.

Door gericht beheer van de natte graslanden langs de dijk vestigen bijzondere stroomdalplanten zich hier: kattendoorn, kruisdistel, zeepkruid en cipreswolfsmelk. Moeras en bos komen grotendeels spontaan tot ontwikkeling.

Vlechtheggen
Om het gebied open te houden wordt er begraasd met runderen. Er zijn hagen aangeplant. Een deel daarvan wordt gevlochten tot authentieke ‘vlechtheggen’. Voor de komst van het prikkeldraad was de vlechtheg een veelgebruikte erfscheiding.