De Kulve

De Kulve is onderdeel van de Kulver heide en grenst aan het natuurgebied Wooldse Veen bij Winterswijk. Het is gemengd bos afgewisseld met weide en akkertjes.

Locatie

Grensweg
Winterswijk

Regio Achterhoek - Gemeente Winterswijk
Verworven 2006 - Oppervlakte 15 ha

Voorzieningen

Ligging

Het gebied ligt tussen de Grensweg en de Duitse grens. Dit grensgebied is lang heide geweest en het is pas laat ontgonnen. Er kwamen toen rechte bospercelen en landbouwgronden. De Kulve wordt ontwikkeld tot een volwassen gemengd bosgebied. Er zijn recent weer enkele stroken bos aangeplant.

Bezoeken

Het gebied rondom De Kulve is prachtig wandel- en fietsgebied met veel interessante geschiedenis en historische boerderijen. In de omgeving liggen mooie natuurgebieden. De Kulve grenst aan het Wooldse Veen en het Vardingholter Venn in Duitsland. Vlakbij liggen de historische landgoederen van de Winterswijkse scholtenboeren.

In het gebied loopt de ‘Flamingoroute’. Deze fietsroute loopt gedeeltelijk door Duitsland. Kijk voor meer informatie op www.flamingoroute.com.

Klompenpad

Over De Kulve loopt klompenpad het Achterwooldsepad.

Beheer

De Kulve is een heideontginningslandschap. Het beheer is gericht op versterking van de natuur- en landschappelijke waarden. Hierbij houden we de afwisseling van bos en open natuurterrein in stand.

Bijzondere waarden

De Kluve kent hoge natuurwaarden, onder andere doordat het een hotspot is voor de heikikker en kamsalamander. Verder leven hier de grote bosmuis en bijzondere soorten libellen. Ook is de Kulve een foerageergebied van kraanvogels; die komen vanuit het Wooldse Veen. Op verschillende plekken komt keileem dicht aan de oppervlakte, dit is in Nederland zeldzaam.
Het hele gebied rondom Winterwijk wordt gezien als een landschapsparel. Het heeft belangrijke recreatieve waarden.

Beheer in een notendop

De Kulve beheren we als een kleinschalig landschap, terwijl het onderdeel uitmaakt van het grootschalige landschap van de heideontginningen. Het terrein wordt daarom meer in deze richting ontwikkeld. De afwisseling van bos en open natuurterrein blijft in stand en wordt hoog gewaardeerd, zowel landschappelijk, ecologisch als recreatief.

Bossen

Algemeen gezegd is ons beheer gericht op behoud en versterking van de natuurwaarden van het voormalige heidelandschap. De bossen in het heideontginningslandschap – oorspronkelijk aangelegd met het oog op productie – zijn meer gericht op natuurlijkheid, diversiteit en een rijke structuur. Het beheer van de bossen is gericht op het ouder laten worden van de bossen. Hierbij streven we naar gemengde bossen. Bij aanplant werken we vooral met soorten die vanuit de historie worden aangereikt. Ook willen we brede zomen en mantels ontwikkelen, onder meer met wilde peer, zoete kers en appel.

Geschiedenis

Over dit stukje bos- en heidegebied is lang ruzie gemaakt. Pas in 1766 is de grens tussen Nederland en Duitsland officieel vastgelegd.

Over het gebruiksrecht van De Kulve is lang getwist. Er waren ruzies tussen de scholtenboeren van boerderij Roerdink en Meerdink en het bisdom Münster in Duitsland. Heide was vroeger waardevol. Het werd afgeplagd en gebruikt in de schapenstal en als mest. Ook de bosgebieden waren economisch belangrijk. Het Woold staat bekend om zijn goede hout.