Landschappen en vogels

Let op: Dit evenement is geweest.
19 oktober 2019

Helaas hebben wij moeten besluiten deze lezing, wegens gebrek aan belangstelling, niet door te laten gaan.

Landschappen en vogels in en om Arnhem

Op zaterdag 19 oktober neemt natuurbeschermer,  fotograaf en verteller Koos Dansen ons mee op een denkbeeldige fietstocht van circa 50 km langs en door zijn favoriete plekjes en stekjes in en om zijn woonplaats Arnhem, waar hij de afgelopen jaren bijna 200 soorten vogels fotografeerde.

 

Dankzij de grote landschappelijke verscheidenheid met Veluwse landgoederen en parken met sprengen, beken en vijvers, bos en hei, de Nederrijn met ruige uiterwaarden en het nieuwe Betuwse Park Lingezegen met zich ontwikkelend rietmoeras behoort de regio Arnhem tot de meest vogelrijke van ons land. Zo komen soorten aan bod en in beeld als klapekster, grauwe klauwier, zwarte en groene specht, appel- en goudvink, gekraagde en zwarte roodstaart, koekoek, blauwborst, oeverzwaluw, visarend, smelleken, boomvalk en tal van soorten steltlopers, water- en rietvogels. Ook is er oog voor het geheel van landschappen, flora en andere fauna.

 

Koos Dansen was meer dan 20 jaar voorlichter en redacteur van Geldersch Landschap & Kasteelen. Nu met pensioen en actief lid van de Vogelwerkgroep Arnhem, vrijwilliger lezingen en educatie van Vogelbescherming Nederland en mede-auteur van de  Praktijkboeken voor Vogel- en Landschapsfotografie.


Datum: zaterdag 19 oktober

Tijd: 14.00 uur

Duur: 2  uur

Kosten : € 3,50 (toegang tot kasteel niet inbegrepen)

 

 

 Adres: Kasteel Doorwerth, Fonteinallee 2b, 6865 ND Doorwerth

 

Locatie

Kasteel Doorwerth

Meer info