Kasteelse Hof

Bijgebouwen op de voorburcht van het aan het eind van de 18de eeuw verwoeste en afgebroken kasteel Ooy. Stalgebouw en duiventoren dateren van kort voor 1700.

Locatie

Hezelstraat 26
6576 JN Ooij

Regio Rivierengebied - Gemeente Ubbergen

Voorzieningen

Monumentaal gebouw

Eerste vermelding

De heren van Ooy komen al in 1088 voor, maar de eerste schriftelijke vermelding van hun leengoed dateert uit 1184. De toenmalige burcht, waarschijnlijk een motteburcht, was eigendom van Stephanus van Ooy. Het oudste deel van de hoofdburcht bestond uit een vierkante toren van elf bij elf meter, gebouwd op een omgracht rond terrein.
Lees verder »

Geschiedenis

In de Tachtigjarige Oorlog liep het kasteel schade op. Na de gedeeltelijke afbraak volgde herbouw in 1617, waarbij de tweede toren een renaissancebekroning kreeg. Via vererving kwam Ooy in 1633 in handen van het geslacht Van Bylandt. Na 1731 onderging de noordoostelijke hoek van het kasteel enkele wijzigingen.
Lees verder »

In standhouding

Hoewel van het oorspronkelijke kasteelcomplex, dat tot de oudste van Gelderland wordt gerekend, maar weinig over is, is het nog steeds van belang het monument vanwege zijn monumentale en historische betekenis in stand te houden.