Goudenstein

Een van de hoektorens van het in 1672 door Franse troepen verwoeste 14e-eeuwse kasteel te Haaften. De toren van Goudenstein te Haaften is het enige restant van het 14e-eeuwse kasteel van Haeften, dat later Goudenstein werd genoemd.

Locatie

Goudensteinstraat
4175 CE Haaften

Regio Rivierengebied - Gemeente Neerijnen

Voorzieningen

Monumentaal gebouw

Geschiedenis van het kasteel

Goudenstein werd gebouwd en bewoond door leden van het geslacht Van Haeften, die sedert het eind van de 13e eeuw worden genoemd. Na drie eeuwen vererfde Goudenstein in 1609 op de familie Van Brederode.
Lees verder »

Uiterlijk kasteel

Het kasteel van Haeften moet van oorsprong een vierkant, omgracht kasteel zijn geweest, met kleine ronde torens op de vier hoeken. De toren van Goudenstein is een van deze hoektorens, waaraan fragmenten van de muren van het verdwenen hoofdgebouw aansluiten.
Lees verder »

Behoud van ons erfgoed

Op diverse plaatsen in Gelderland heeft Geldersche Kasteelen ook de zorg voor kasteelresten op zich genomen. Zonder deze zorg waren de resten van veel middeleeuwse kastelencomplexen, vrijwel zeker tot ruïne vervallen of verdwenen.