Scholtegoed Gossink

Gossink is een afwisselend terrein, met bos, bouwland, weiland, de fraaie boerderijen Gossink en Nieuw Gossink. Ook ziet u parkachtige elementen als lanen en vijvers. Het is een geliefde omgeving om te wandelen en te fietsen.

Locatie

Vredenseweg
7113 AE Henxel

Regio Achterhoek - Gemeente Winterswijk - Henxel
Verworven 1967 - Oppervlakte 50 ha

Voorzieningen

Overnachten Wandelen

Flora

De helft van Gossink is bos van hoog opgaande eiken en oud grove-dennenbos. Langs de kronkelige beek groeit soortenrijk loofbos met struiken waarin zoete kers en vuilboom voorkomen. De bosanemoon bloeit soms al in maart en later in het voorjaar bloeit de kleine maagdenpalm met mooie paarse bloemen, die hele stukken van de bosbodem bedekken.

De kruidenflora langs de beek is zeer soortenrijk. Ook groeit hier de zeldzame slanke sleutelbloem.

Fauna

In plaatselijk oerwoudachtig aandoende loofbos langs de beek leven vogelsoorten als nachtegaal, wielewaal, zwartkop en appelvink. In de steile beekoever broedt de ijsvogel en onder bruggetjes de grote gele kwikstaart.

De bosvijver, de poel en de kleiputten in het zuidwestelijke gedeelte Laag Ticheloven dienen als belangrijke voortplantingsbiotoop voor onder meer de kleine watersalamander en de kamsalamander. In de beek leeft een in ons land zeldzame vlokreeft, Gammarus roeseli.

Excursies

Geen evenementen gevonden.

Willinkbeek

De Willinkbeek is een van de sterk meanderende beken die, met hun loofbossen langs de oevers, zo bepalend zijn voor het veelgeroemde Winterswijkse landschap.
Lees verder »

Interieur en erf

Het oorspronkelijke karakter van de hoeve is goed bewaard gebleven. In de oude woonkamer in het voorhuis van de boerderij bevindt zich nog een keitjesvloer.
Lees verder »

Geschiedenis

Gossink is in 1967 verworven van de erven G.B.W. ter Kuile. Gossink is waarschijnlijk een relatief jong en minder belangrijk scholtengoed. De kern van het oude goed Gossink ligt rond de boerderij Gossink. De huidige vroeg 19de-eeuwse boerderij Gossink, gelegen aan de onverharde Gossinkweg, werd gebouwd op het door Willem Willink in de 18de eeuw aangelegde landgoed.

Beheer

Op Gossink willen we het landgoedkarakter in stand houden, maar dan wel met zo hoog mogelijke natuurwaarden. Dit wordt bereikt door extensief graslandbeheer en geïntegreerd bosbeheer, afgewisseld met hakhoutbeheer. Langs de Willinkbeek ligt het accent geheel op het natuurlijk karakter van de beek in zijn omgeving.

x

Gratis magazine Mooi Gelderland

Mooi Gelderland is hét kleurrijke magazine van Geldersch Landschap & Kasteelen. Boordevol informatie over Gelderse natuur en cultuur, achtergrondverhalen en eropuit tips.

Vraag nu een gratis exemplaar aan.
Lees verder »

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring.

Niet meer tonen.