Maneswaard en De Spees

Uiterwaard aan de zuidzijde van de Nederrijn. Door het afgraven van grind en klei voor de steenfabrieken in de buurt, zijn grote waterpartijen ontstaan. Zij vormen een uitstekende leefomgeving voor een groot aantal watervogels.

Locatie

Rijnbandijk
4043 Opheusden

Regio Rivierengebied - Gemeente Neder-Betuwe - Oppervlakte 39 ha

Voorzieningen

Wild/vogels kijken Wandelen

Vogels

In de wintermaanden zijn er veel wintergasten zoals kol, brand en Canadaganzen. Aan eenden verblijven er dan vaak nonnetjes, pijlstaarten. brilduikers en grote zaagbekken. Ook de ijsvogel is regelmatig aanwezig. In een oeverwand broeden oeverzwaluwen.

Eropuit

Bij de ingang van het gebied staat een informatiepaneel over de inrichting van het gebied. In de winter is het een uitstekend gebied om vogels te kijken. In alle jaargetijden kunt u er wandelen, mits het water niet te hoog staat.

Beheer

Op de perceelsgrenzen mogen wat knotwilgen en struweel groeien. Verder blijft het gebied open ten gunste van wintergasten en weidevogels als de kievit, watersnip en grutto. In het zomerseizoen wordt vee ingeschaard. Geldersch Landschap & Kasteelen zet oorspronkelijke Nederlandse rassen in, zoals Brandrode runderen en MRIJ (Maas Rijn IJssel) runderen.

Waterveiligheid en natuur

Maneswaard en De Spees dient als overloopgebied voor de rivier bij hoog water. De natuurontwikkeling staat dan ook in dienst van het open karakter van het landschap.

Riet en wilgen

De vegetatie die ontwikkelt is afhankelijk van de waterdiepte. De verwachting is dat hier uiteindelijk riet met opkomende wilgen komen. Als er in de winter dik ijs ligt, proberen we vanaf de waterkant het riet te maaien en het maaisel afvoeren. Afhankelijk van de intensiteit waarmee dit kan plaatsvinden, zullen er meer of minder wilgen komen.

x

Gratis magazine Mooi Gelderland

Mooi Gelderland is hét kleurrijke magazine van Geldersch Landschap & Kasteelen. Boordevol informatie over Gelderse natuur en cultuur, achtergrondverhalen en eropuit tips.

Vraag nu een gratis exemplaar aan.
Lees verder »

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring.

Niet meer tonen.