Klooster Hulsbergen

Heuvelachtig bosgebied dat overgaat in de IJsseluiterwaarden met graslanden en kolken. Bij hoogwater lopen ook de lagere delen van het bos onder.

Locatie

Kloosterweg 15
8191 JA Wapenveld

Regio Veluwe - Gemeente Heerde
Verworven 1936 - Oppervlakte 49 ha

Voorzieningen

Fietsen Wandelen

Wandelfolder 'In het spoor van de fraters'

Markante Mariabeuk

De Mariabeuk is een markante eeuwenoude beukenboom, die op een open plek in het Kloosterbos staat. Omdat de boom sterk achteruit ging, zijn in 2010 takken teruggesnoeid en afgezaagd. Het is nu een dikke stam met dikke armen, van wat eens de takken waren. Het karkas blijft goed zichtbaar en de Mariabeuk kan nog vele jaren mee als veteranenboom.

Dieren

Watervogels, zoals fuut, en weidevogels, als grutto, tureluur en wulp, broeden hier. In het bos leven onder meer zwarte, groene, grote bonte en kleine bonte specht.
Lees verder »

Flora

De kruidenflora in het bos bestaat uit adelaarsvaren, valse salie, bleke zegge, nagelkruid, lelietje-van-dalen, salomonszegel, hondsdraf, speenkruid en bosaardbei. In deze graslanden komen ook waterkruiskruid en dotterbloem voor. Zwanebloem komt voor in de moerasstroken rond de kolken. Op een sluismuurtje groeien vele muurplanten, waaronder muurvaren en steenbreekvaren.

Beheer

Verhoging van de natuurwaarden staat voorop. Het bos mag zich deels natuurlijk ontwikkelen, een ander deel wordt door geïntegreerd bosbeheer soortenrijker en structuurrijker gemaakt. Op de graslanden wordt een licht agrarisch beheer gevoerd, zodat flora en fauna kunnen profiteren.

Geschiedenis

Hulsbergen wordt voor het eerst vermeld in 1370. Daarna stond er een klooster, wat de naam verklaard. Kort na de Beeldenstorm hield het fraterhuis op te bestaan en werden bossen, dijken en gebouwen van Hulsbergen door hervormingsgezinden verwoest.
Lees verder »