Klooster Hulsbergen

Heuvelachtig bosgebied dat overgaat in de IJsseluiterwaarden met graslanden en kolken. Bij hoogwater lopen ook de lagere delen van het bos onder.

Locatie

Kloosterweg 15
8191 JA Wapenveld

Regio Veluwe - Gemeente Heerde
Verworven 1936 - Oppervlakte 49 ha

Voorzieningen

Fietsen Wandelen

'In het spoor van de fraters'

Klompenpad

Over Klooster Hulbergen loopt klompenpad het Paddenpad.

Excursies

Geen evenementen gevonden.

Dieren

Watervogels, zoals fuut, en weidevogels, als grutto, tureluur en wulp, broeden hier. In het bos leven onder meer zwarte, groene, grote bonte en kleine bonte specht.
Lees verder »

Flora

De kruidenflora in het bos bestaat uit adelaarsvaren, valse salie, bleke zegge, nagelkruid, lelietje-van-dalen, salomonszegel, hondsdraf, speenkruid en bosaardbei. In deze graslanden komen ook waterkruiskruid en dotterbloem voor. Zwanebloem komt voor in de moerasstroken rond de kolken. Op een sluismuurtje groeien vele muurplanten, waaronder muurvaren en steenbreekvaren.

Beheer

Verhoging van de natuurwaarden staat voorop. Het bos mag zich deels natuurlijk ontwikkelen, een ander deel wordt door geïntegreerd bosbeheer soortenrijker en structuurrijker gemaakt. Op de graslanden wordt een licht agrarisch beheer gevoerd, zodat flora en fauna kunnen profiteren.

Geschiedenis

Hulsbergen wordt voor het eerst vermeld in 1370. Daarna stond er een klooster, wat de naam verklaart. Kort na de Beeldenstorm hield het fraterhuis op te bestaan en werden bossen, dijken en gebouwen van Hulsbergen door hervormingsgezinden verwoest.

Het bezit van het Klooster Hulsbergen kwam uiteindelijk onder beheer van de Gelderse Rekenkamer. Zij verkochten de gronden geleidelijk aan vanaf 1735. Na de Franse tijd kwamen de percelen bij het oude fraterhuis in het bezit van de familie Daendels. Deze bracht ze in 1932 in publieke veiling.

Helaas had Geldersch Landschap niet voldoende middelen voor aankoop en het bos viel uiteen in tal van percelen, bedoeld voor villabouw. Vanaf 1936 kon, mede dankzij financiële steun en legaten van de dames E.J. Prins-Bok en H.M.J.Bok, alsnog een deel van het gebied worden verworven.

x

Gratis magazine Mooi Gelderland

Mooi Gelderland is hét kleurrijke magazine van Geldersch Landschap & Kasteelen. Boordevol informatie over Gelderse natuur en cultuur, achtergrondverhalen en eropuit tips.

Vraag nu een gratis exemplaar aan.
Lees verder »

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring.

Niet meer tonen.