Laakse Bos en Moringerwaarden

Het Laakse Bos bestaat uit voormalige populierenbossen die worden omgevormd tot eiken-essenbos. Verder elzenhakhout, meidoornhagen, grasland en moeras. De Moringerwaarden zijn een natuurontwikkelingsgebied met plassen, wilgenmoeras en grasland.

Locatie

Noord-Zuid
6629 KG Appeltern

Regio Rivierengebied - Gemeente Wijchen

VoorzieningenTwee jaar lang heeft amateurfotograaf en filmer Will de Kleijn een beverfamilie kunnen volgen en op video vastgelegd in de Moringerwaarden. Zijn film geeft een prachtig beeld hoe goed het weer gaat met de bever in Nederland. Hier boven het introductiefilmpje.
Bekijk hier de uitgebreide video.

Belang van het Laakse Bos

Omdat het Laakse Bos een van de weinige bossen in de omgeving is, is het van belang voor de flora en fauna in het gebied.

Bosrietzanger en tuinfluiter

In het Laakse Bos komen bosrietzangers en tuinfluiters voor en ook de buizerd en sperwer worden regelmatig gesignaleerd.

Waterviolier en meidoornhagen

Er zijn uitgegroeide meidoornhagen en in het elzenbroekbos groeit kale jonker. In het moeras komt in de weelderige begroeiing waterviolier voor. De natuurwaarden in de Moringerwaarden moeten zich nog ontwikkelen.

Geschiedenis

Het Laakse Bos is een oude bosgroeiplaats. Op de oudste gevonden kaart uit 1820 is het al bos. In de loop van bijna twee eeuwen zijn de grenzen van het bos wel af en toe gewijzigd. Tot 1948 bestond het Laakse Bos voornamelijk uit dicht eikenbos.


Lees verder »

Het beheer

In zowel de het Laakse Bos als de Moringerwaarden staan de natuurwaarden bij het beheer voorop. Het bos in het Laakse Bos zal zich ontwikkelen tot een natuurlijk bos. De graslanden op de dijk en in de lagere delen worden ontwikkeld tot schrale graslanden. Hierbij worden onder andere brandrode runderen ingezet, een zeldzaam huisdierras.

Een deel van de Moringerwaarden kan zich spontaan ontwikkelen. Dat gedeelte ligt namelijk in een stroomschaduw, dus spontane groei van bos remt de rivier niet. Een groot deel wordt echter opengehouden ter wille van de eenden en ganzen, die gebruik maken van de plas en de grazige delen.

x

Gratis magazine Mooi Gelderland

Mooi Gelderland is hét kleurrijke magazine van Geldersch Landschap & Kasteelen. Boordevol informatie over Gelderse natuur en cultuur, achtergrondverhalen en eropuit tips.

Vraag nu een gratis exemplaar aan.
Lees verder »

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring.

Niet meer tonen.