Liendense Waard

De uiterwaarden van de Maas bij het stadje Batenburg zijn heringericht. Er is onder meer een nevengeul aangelegd waardoor er geregeld water door het gebied stroomt. De uiterwaarden ontwikkelen zich hierdoor tot een interessant natuurgebied.

Locatie

Molendijk
6634 KE Batenburg

Regio Rivierengebied - Gemeente Wijchen
Verworven 2011 - Oppervlakte 8 ha

Voorzieningen

Wild/vogels kijken Wandelen

Bezoeken

In een gedeelte van het groene gebied is wandelen mogelijk. Het is vogelrijk terrein, hoogtepunt is dan ook een bezoek aan de vogelkijkhut.

Vogels

Het vele water, de rust en het dynamische landschap zorgen dat er veel vogelsoorten leven. Daaronder zijn zeldzame soorten. In het gebied leven veel soorten zoals smient, slobeend, kakeend, wintertaling, grauwe gans, kolgans en brandgans, fuut en aalscholver.

Omdat er de afgelopen jaren veel is gegraven, komen ook vrij veel pionier- en ruigtesoorten voor zoals oeverzwaluw, patrijs, gele kwikstaart en roodborsttapuit. In 2011 is hier de zeer zeldzame woestijnplevier waargenomen.

Nevengeul

Door de aanleg van de nevengeul in de uiterwaarden van de Maas bij Batenburg stroomt er bij hoogwater water door dit gebied. Hierdoor is een schiereiland met flauw aflopende oevers ontstaan. Deze ondiepe overgangszone van water naar land is niet alleen goed voor het planten- en dierenleven, maar zorgt er ook voor dat de rivier bij hoogwater meer water kan afvoeren.
Lees verder »

Nat grasland en beheer

De komende jaren ontwikkelen de uiterwaarden zich tot een prachtig waterrijk natuurgebied met moeras, bloemrijke graslanden, ruige graslanden en bos.
Lees verder »

Meerdaags bezoek

Het Land van Maas en Waal is een prachtig gevarieerd gebied om te ontdekken. Het schilderachtige Batenburg met de ruïne, kasteel Hernen, het bezoekerscentrum in Leur, molens en boerderijen liggen in een landschap van kleine dorpskernen, agrarisch gebied, rivieren en natuur. Overnachten kan onder meer bij Vakantieboerderij 't Kuyperke, op 5 minuten van de Liendense Waard. Meer info www.kuyperke.nl.

x

Gratis magazine Mooi Gelderland

Mooi Gelderland is hét kleurrijke magazine van Geldersch Landschap & Kasteelen. Boordevol informatie over Gelderse natuur en cultuur, achtergrondverhalen en eropuit tips.

Vraag nu een gratis exemplaar aan.
Lees verder »

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring.

Niet meer tonen.