Groote Beek

Bovenloop van de Esvelderbeek. Langs de oevers en door de beek kunnen planten en dieren zich van de ene kant van de Vallei naar de andere verplaatsen.

Locatie


Lunteren

Regio Veluwe - Gemeente Barneveld
Verworven 2003 - Oppervlakte 3 ha

Voorzieningen

Over de locatie

Veel beken in de Gelderse Vallei lopen dwars door het gebied. De provincie heeft ze aangewezen als ecologische verbindingszone. Langs de oevers en door de beek kunnen planten en dieren zich van de ene kant van de Vallei naar de andere verplaatsen.

Stapstenen

Langs de Lunterse Beek en Esvelderbeek worden gebiedjes voor de natuur ingericht als een soort stapstenen, waar planten en dieren een grotere populatie kunnen vestigen. De verbindingen en stapstenen maken de natuurgebieden die langs de zone liggen minder kwetsbaar voor bijvoorbeeld uitsterven.