Kasteel Wadestein

Klein perceel grasland waarin zich in de bodem de resten bevinden van kasteel Wadestein.

Locatie

Wadensteinsesteeg
4171 CM Herwijnen

Regio Rivierengebied - Gemeente Lingewaal

Voorzieningen

'Alde hofstat'

In 1390 staat Derck van Herwynen Johansz. te boek als eigenaar van Wadestein. Kasteel Wadestein werd in 1402 al omschreven als een 'alde hofstat'. Het was toen in handen van Bruysten van Herwynen. Maar hoe oud Wadestein precies is, is onbekend. Wel is duidelijk dat het om een groot complex ging, met een voorburcht.

Geschiedenis

De huidige naam moet het kasteel al vóór 1558 hebben gekregen. In dat jaar werd het huis in leen gegeven aan Marten van Rossem, een neef van de bekende Gelderse maarschalk. Het langgerekte, rechthoekige kasteel dateerde grotendeels van omstreeks 1600. In de 17de eeuw was het kasteel in handen van het geslacht Van Bije. Deze eigenaren werden in 1714 opgevolgd door de familie Van den Steen.
Lees verder »

Beheer van een archeologisch monument

Onze taak is het archeologisch monument in stand te houden. Omdat de resten van het kasteel onder de grond liggen, zullen er geen bodembewerkingen plaatsvinden. Het perceel is daarom in gebruik als grasland en wordt begraasd door schapen.