SuperSpeurders

Op deze pagina kunt u tweede (en volgende) kinderen aanmelden als SuperSpeurder. Zij ontvangen hetzelfde SuperCadeau.

Stuur het SuperCadeau naar:
wordt automatisch ingevuld
wordt automatisch ingevuld
het juniordonateurschap stopt in het jaar dat het kind 12 jaar wordt.
Uw gegevens

Ik machtig Geldersch Landschap & Kasteelen om jaarlijks € 10,- van mijn rekening af te schrijven:

wordt automatisch ingevuld
wordt automatisch ingevuld
(IBAN)

Het SuperSpeurderschap loopt automatisch door tot het kind 12 jaar wordt of tot wederopzegging.