Help mee het Kastanjedal te behouden

Landgoed Heerlijkheid Beek bij Nijmegen is zeldzaam mooi. Maar het beekdal, bekend als het Kastanjedal, wordt bedreigd door toenemende erosie als gevolg van de hevige regenbuien van tegenwoordig. Om het Kastanjedal met zijn bijzondere planten en dieren te behouden zijn drastische maatregelen nodig.

Het probleemRegenbuien van soms wel 70 mm in het uur vormen een groot probleem voor het Kastanjedal. De waterhuishouding raakt ernstig ontregeld. Aarde en organische materialen spoelen weg. Door erosie slijt de beek steeds verder uit en de beekwanden kalven af. Hierdoor verliest de dikste tamme kastanjeboom van Nederland, de 450 jaar oude Kabouterboom, zijn houvast. Deze reus verdient bescherming tegen de toenemende erosie. 
Ook zeldzame planten zoals bosanemoon, reuzenpaardenstaart, paarbladig goudveil en de uiterst zeldzame slanke zegge worden bedreigd.

Er een oplossing voor het kwetsbare Kastanjedal!
Om de waterhuishouding aan te pakken en het beekdal te beschermen is nog € 75.000 nodig.

 

De problematiek in het Kastanjedal verergert in rap tempo. Help mee met uw gift!

Dit doen we met uw hulp


  • Hemelwater beter geleiden en watervangers aanleggen
  • Erosiegeulen opvullen
  • Stuwen aanbrengen om het waterpeil te reguleren en bodemzand vast te houden
  • Zeven cascadetrappen herstellen om de waterafvoersnelheid te beperken
  • Optimaliseren van de leefomgeving van zeldzame planten en dieren


Van de grote gele kwikstaart tot de slanke zegge en de Kabouterboom: help ons het leefgebied van deze bijzondere soorten te behouden!

Nu doneren


Zelf geld overmaken?
Geldersch Landschap & Kasteelen
NL85 RABO 0303 9737 30
o.v.v. Gift Kastanjedal