Relatie

K3Delta realiseert duurzame gebiedsontwikkeling met de winning van zand, grind en klei en het verantwoord opslaan van baggerspecie. Wij houden ons bezig met het landschap met als doel het ideale evenwicht te vinden tussen ecologische en economisch- sociale belangen. Ecologisch hoogwaardige projecten en een financieel gezond bedrijf. Met deze aanpak hebben wij in het verleden mooie resultaten behaald. Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is draagvlak ontwikkeld waarbij de gestelde doelen zijn bereikt. Het geeft ons het vertrouwen dat deze combinatie in nieuwe ontwikkelingen uiterst waardevol is, waarbij ook andere maatschappelijke doelen toegevoegd kunnen worden.

Wanraaij 2
6673 DN Andelst
Postbus 200
6660 AE Elst
Tel. (024) 348 88 00
info@k3delta.nl

www.k3delta.nl

Bekijk alle bedrijfsrelaties