Werkzaamheden landgoed Brakel

In het najaar van 2020 zijn de waterpartijen op landgoed Brakel uitgebaggerd, is een natuurlijk aflopende oever aangelegd en gewerkt aan de oprijlaan, het eilandje en gazon. 
Momenteel is de volgende fase van herstel in voorbereiding.

In fase II werken we aan een verbetering van het ontwerp van de toegangsweg en de omgeving van het huis.

De weg wordt versmald zodat straks alleen voetgangers en fietsers altijd toegang hebben.
Rond het huis wordt het asfalt aangepast en komen de contouren van een terras. Tot slot wordt de verbinding tussen de moestuin en het huis verder versterkt.

Informatie

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Ab van Dijk, projectleider Geldersch Landschap & Kasteelen op tel. 026 - 35 52 576 of a.vandijk@glk.nl.