Ontwikkelingen landgoed Staverden

Landgoed Staverden is een zeer geliefde plek om te recreëren. Veel mensen genieten van dit prachtige stuk Veluwe. Om dit ook in de toekomst in goede banen te leiden én om de bijzondere natuur en cultuur op het landgoed te beschermen, is het nodig een aantal aanpassingen te doen. Landgoedeigenaar Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) gaat in fases aan de slag.

Sinds de grote renovatie van 2007 trekt het landgoed veel meer bezoekers en in de oranjerie en het koetshuis zijn horecaondernemingen gevestigd. Aanpassingen zijn dan ook nu nodig voor het behoud van de monumentale kern van het landgoed.

Werk in uitvoering

Parkeren wordt gecentraliseerd en door nieuwe beplanting wordt de belevingswaarde van het park verhoogd. In tuin en park worden wandelpaden aangepast aan de huidige situatie. Bezoekers die komen voor de brasserie en de Uddelaer kunnen straks via een rechtstreeks pad. In de omgeving van de witte pauwenverblijf zal een mooi rondje worden gecreëerd voor wandelaars.
De huidige beplanting zal worden vervangen door meer passendere struiken en bomen. Het voorplein voor het kasteel krijgt een andere inrichting.

Van 17 januari tot medio maart wordt gewerkt aan het verbeteren van parkeren, wandelpaden en de inrichting voor de gebouwen. Medio juli zal de nieuwe beplanting de tuin en park structuur geven.