Ontdekkingen tijdens restauratie portret

Bij de restauratie van een portret op kasteel Cannenburch werden afgelopen jaar belangrijke ontdekkingen gedaan. Het jaartal en enkele details van dit werk door een 17de-eeuwse meester kwamen onder de laag van een vorige restauratieronde tevoorschijn. Dat is niet alleen een significante verbetering van de staat van het bijna 400 jaar oude schilderij, het is tevens een belangrijk puzzelstuk in de zoektocht naar de achtergrond van dit werk.

Portretten uit de inboedel

Toen GLK kasteel Cannenburch in 1951 van de Nederlandse staat overnam, werd wat er van de historische inboedel restte eveneens overgenomen. Daaronder bevond zich een behoorlijke hoeveelheid portretten die sindsdien grotendeels niet van plaats zijn veranderd. Alle afgebeelde personen zijn direct of indirect met Cannenburch verbonden. Dat geldt eveneens voor dit portret dat zich in een kamer bevindt waar meerdere portretten de wanden sieren en waar zich de prachtige bloemstillevens door J. van Huysum bevinden.

Eerste puzzelstukje

De laatste jaren heeft GLK de toestand van de werken en hun lijsten in kaart gebracht en is een begin gemaakt met restauratiewerkzaamheden, uitgevoerd door Pauline Marchand. Dit portret was als één van de eersten aan de beurt. Tijdens de werkzaamheden verscheen het jaartal 1632 en enkele details, waaronder het zilvergalon op de broek van de geportretteerde.

Op de achterzijde van het paneel staat de tekst: “heer van der Aa, heer van Zevenaer”, maar het onderzoek naar een exacte identificatie van de geportretteerde loopt nog. Ook de schilder is onbekend, maar dat het om een begaafd en getalenteerd schilder gaat, staat vast. De onthulde details kunnen wellicht helpen om de open vragen later wel te beantwoorden.