Kwaliteitsimpuls landgoed Staverden

Groot onderhoud kasteel

Aan kasteel Staverden wordt dit jaar volop gewerkt. Tot en met juni 2019 zal de buitenkant van het kasteel een grote opknapbeurt krijgen. De coating wordt verwijderd, er worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd, opnieuw gestuct en geschilderd.

Tijdens de werkzaamheden blijven Brasserie Staverden, Bierbrouwerij De Uddelaer en het bezoekerscentrum toegankelijk.

Baggeren waterpartijen

In januari / februari 2019 zijn de gracht rondom kasteel Staverden en de waterpartij in het park van landgoed Staverden uitgebaggerd. Door de sliblaag te verwijderen verbetert de waterkwaliteit. Dit komt ten goede aan het planten- en dierenleven.

Het slib dat uit het water wordt gehaald is van te voren onderzocht. De kwaliteit is zodanig dat het op het landgoed kan blijven. De baggerspecie wordt naar een afgezet stuk grasland vervoerd. Nadat het is ingedroogd, wordt de grond geëgaliseerd en weer ingezaaid met gras.

De waterkwaliteit wordt verbeterd dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij en de Provincie Gelderland.