Kwaliteitsimpuls landgoed Staverden

Vanaf 21 januari 2019 worden de gracht rondom kasteel Staverden en de waterpartij in het park van landgoed Staverden uitgebaggerd in opdracht van Geldersch Landschap & Kasteelen. Door de sliblaag te verwijderen verbetert de waterkwaliteit. Dit komt ten goede aan het planten- en dierenleven.

Baggeren waterpartijen

De werkzaamheden worden onder begeleiding van een ecoloog uitgevoerd. Salamanders en kikkers overwinteren voornamelijk buiten vijvers en grachten. Mochten er andere amfibiesoorten verscholen zitten, dan zal de aanwezige ecoloog zorgen dat zij een veilig heenkomen krijgen. Vissen worden afgevangen en elders uitgezet. Het slib dat uit het water wordt gehaald is van te voren onderzocht. De kwaliteit is zodanig dat het op het landgoed kan blijven. De baggerspecie wordt naar een afgezet stuk grasland vervoerd. Nadat het is ingedroogd, wordt de grond geëgaliseerd en weer ingezaaid met gras.

De waterkwaliteit wordt verbeterd dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij en de Provincie Gelderland.

Om de waterkant de komende decennia weer goed te beschermen tegen afkalven, wordt gelijk de beschoeiing rond kasteel en koetshuis vervangen. 

Groot onderhoud kasteel

Ook aan kasteel Staverden wordt dit jaar volop gewerkt. Tot en met juni 2019 zal de buitenkant van het kasteel een grote opknapbeurt krijgen. De coating wordt verwijderd, er worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd, opnieuw gestuct en geschilderd.

Tijdens de werkzaamheden blijven Brasserie Staverden en Bierbrouwerij De Uddelaer toegankelijk.