Koningsberg

Geldersch Landschap & Kasteelen heeft landgoed de Koningsberg in 2016 opgeknapt. De herstelwerkzaamheden aan het parkbos zijn uitgevoerd in de geest van het oorspronkelijke ontwerp van architect Wattez. De padenstructuur is verbeterd, een parkeerplaats is aangelegd en de heuvel is als centrale plek van het landgoed in oude luister herrezen.

Houvast

Sinds de oplevering heeft Geldersch Landschap & Kasteelen contact gehad met verschillende mensen die moeite hebben met het nemen van de trappen naar het hoogste punt van het landgoed. Bezoekers gaven aan voor de veiligheid een houvast te willen. Daar komen we graag in tegemoet, om zo veel mogelijk mensen natuur en landschap te laten beleven. Langs beide trappen zijn aan weerszijden steunpaaltjes geplaatst. Ook bovenop de heuvel zijn palen geplaatst.

Uitstraling van de berg

Op de betonnen randen langs de trappen en op de heuvel is recent een rvs afdekking aangebracht. Wij vinden dit meer recht doen aan de allure van een landgoed, vergelijkbaar met het naastgelegen Rosendael.