Herstelwerk bomen Schelmseweg

Medio december 2020 wordt gewerkt langs de Schelmseweg tussen de Bakenbergseweg en Amsterdamseweg in Arnhem-Noord. In opdracht van Geldersch Landschap & Kasteelen worden dode bomen vervangen, vitale bomen gesnoeid en de bodem verbeterd.

In 2017 zijn uit veiligheidsoverwegingen de oude bomen weggehaald en is een dubbele rij jonge beuken geplant aan weerszijden van de weg. Ondanks de goede zorgen zijn 79 bomen in het middenstuk aan de akkerzijde dood gegaan. Vooronderzoek, passende maatregelen en regelmatig watergeven de afgelopen 3 jaar, hebben niet kunnen voorkomen dat de jonge bomen leden onder droogte en de felle zon.

Werkzaamheden

Over een lengte van bijna 120 meter zullen alle bomen uit de grond worden gehaald. De bodem wordt tot 1 meter los gewoeld en voedingsstoffen worden toegevoegd. De vitale bomen krijgen een snoeibeurt en worden terug geplant. Nieuwe jonge beukenbomen zullen de plek innemen van de dode bomen.

De bomen aan de kant van de woonwijk Hoogkamp en aan de andere kant ter hoogte van de Amsterdamseweg hebben zich prima ontwikkeld.