Duno, op de stuwwal bij Doorwerth

In 2016/2017 werkt Geldersch Landschap & Kasteelen op de Duno aan herstel van o.a. het Dunoplateau, het Cascadedal, de Azalealaan en de Dunobrug.

Planmatig herstel

GLK is in 2016 begonnen met het herstellen van de waardevolle elementen op de Duno:

  • het Cascadedal is al lichter door bomen te verwijderen;
  • er zijn ruim 200 nieuwe azalea’s geplant in de Azalealaan;
  • met het verleggen van de rode paaltjes wandelroute en de mountainbike route is de erosie in het gebied aangepakt en komen we tegemoet aan wensen van bezoekers.

Uniek gebied

De fantastische ligging op de stuwwal aan de Nederrijn, met spectaculaire uitzichten en spontaan ontspringende beken, maken de Duno in ecologisch opzicht uniek in Nederland. Het voormalige landgoed herbergt tal van cultuurhistorische relicten, bijzondere groene en het de resten van een landschapspark uit het verleden. Het is een geliefd recreatiegebied; veel wandelaars en mountainbikers maken er gebruik van.

Herstelde rots van cementrustiek

In het Cascadedal lag van oorsprong een van de bronnen van de Dunobeek. Al zo’n 300 jaar geleden werden er vijvers gegraven en tapte een sprengbeek hoger op de helling water aan. 
Ruim 100 jaar geleden waren cementrustieke trappen, rotspartijen, vijvers en watervallen karakteristiek voor landgoed Duno. Ze hoorden bij een parkontwerp van de Utrechtse tuinarchitect H. Copijn (1842-1923) en zijn vervaardigd door de firma Moerkoert. De Duno behoort tot de top 3 van parken waar cementrustiek nog op grote schaal aanwezig is.

Door Moerkoert werd een rotspartij gebouwd rondom deze sprengkop en vandaaruit stroomt het water door diverse vijvers en cascades richting de Fonteinallee. Dankzij het vrij maken van de rotspartij in het Cascadedal door vrijwilligers, kon een reconstructie worden gemaakt van hoe de rotspartij ooit is geweest voor de beschadiging.
De restanten zijn uitgangspunt geweest bij het nieuwe ontwerp. Voor de detaillering is er gekozen voor een vormgeving die aansluit bij de elders in het Cascadedal nog aanwezige en beter bewaarde resten. Ook werden schetsen van Moerkoert en nog bestaand werk van Moerkoert als inspiratie gebruikt.

Draagvlak groot

Om (een deel van) de plannen financieel mogelijk te maken, is in het najaar van 2015 een giftenactie gehouden onder donateurs van GLK.