Damestuin Schouwenburg

Woekerende bramen en verwilderde rododendrons maakten duidelijk dat de tuin op landgoed Schouwenburg teveel onderhoud vergde. De komst van stagiair Chris Hartman vormde een goede gelegenheid om daar verandering in te brengen. Hij maakte samen met hovenier Albert van Asselt van GLK een ontwerp voor een mooie tuin, die minder onderhoud nodig heeft. De werkzaamheden van het nieuwe ontwerp worden momenteel uitgevoerd door medewerkers en vrijwilligers.

Verjonging

Jonge aanplant vervangt enkele oude beuken, die geveld moesten worden vanwege de veiligheid. Rododendrons en azalea’s worden flink teruggesnoeid voor verjonging. Hortensia's, die oorspronkelijk deel uitmaakten van de tuin, worden weer aangeplant. Om het onderhoud te vereenvoudigeen vervangen we het grindpad door gras.

Parkachtige tuin

Duurzaam behouden van botanische en historisch waardevolle lijnen en elementen is ons belangrijkste uitgangspunt. De rustige buitenrand bestaat uit groenbladige bomen. Daarbinnen een gazon waarin enkele opvallende solitaire bomen staan. We hebben hiervoor gekozen om zo meer samenhang met de rest van de tuin- en parkaanleg binnen de gracht te krijgen.
Herstelde zichtassen zorgen ervoor dat de tuin weer vanuit meerdere hoeken te bewonderen is.

Bekijk het ontwerp.

Landgoedbewoonster

We zijn ontzettend blij met de werkzaamheden”, zegt mevrouw Anneveld-van Wesel, bewoonster van huis Schouwenburg. “Omdat het zoveel werk was, keken we erg op tegen de maatregelen. We zijn verheugd dat GLK het initiatief heeft genomen en dat we kunnen ondersteunen bij de realisatie en het onderhoud."

GLK & samenwerking

Bij GLK vinden we dit een waardevol project. Uiteraard met het oog op het behoud van dit bijzondere erfgoed, maar ook vanwege de samenwerking tussen verschillende partijen. We werken samen met Landschapsbeheer Gelderland, stagiair Chris Hartman en de particuliere bewoners van huis Schouwenburg.
De geplante bomen zijn gesponsord door een trouwe donateur van GLK.