Boswerkzaamheden Sysselt

Vanaf begin augustus worden zorgvuldig geselecteerde bomen weggehaald in een aantal bosvakken van de Sysselt, ten gunste van andere bomen. Door periodiek uit te dunnen ontstaat een vitaal bos, waar wij en toekomstige generaties van kunnen genieten.

Markeringen

In de bosvakken zijn stippen aangebracht op de bomen. ‘Toekomstbomen’ hebben een blauwe stip. Een specifi eke waarde, zoals een holteboom
voor vleermuizen, een markante plek in het bos of productieboom voor zaaghout zijn redenen een boom aan te wijzen als toekomstboom. Door de concurrenten weg te halen, krijgen deze bomen
meer licht en kunnen ze optimaal ontwikkelen. De bomen die we daaromheen weg gaan halen hebben een rode stip.

Gevarieerd bos

Door de dunning komt er meer licht op de bosbodem. Jonge bomen en struiken kunnen zich ontwikkelen, wat bijdraagt aan de soortenrijkdom van het bos. Ook dieren zoals insecten en vogels profiteren van deze lichte plekken in het bos.

Hout als duurzame grondstof

Het bos is niet alleen een leefgebied voor de flora en fauna maar ook een belangrijke leverancier van een grondstof, namelijk hout. Het hout zal voor verschillende doeleinden worden gebruikt; het gaat niet naar biomassacentrales.

Contact

Heeft u vragen over het bosbeheer van de Sysselt dan kunt u contact opnemen met René Visser, vakbekwaam terreinmedewerker Zuidwest-Veluwe en Vallei, tel. 06 - 128 49 631.

Lees meer over het bosbeheer van Geldersch Landschap & Kasteelen.