Verbeteren waterkwaliteit

Na enkele decennia worden watergangen ondiep doordat bladeren, gronddeeltjes en plantenresten naar de bodem zakken. Dit belemmert de stroming en hoeveelheid van het water. Door de sliblaag te verwijderen, verbetert de waterkwaliteit. Dit komt ten goede aan het planten- en dierenleven.

De werkzaamheden worden vaak aan het begin van het najaar uitgevoerd, omdat na de zomer het waterpeil relatief laag staat. Zo scheppen we de bagger er droger uit en wordt minder water verplaatst. Een ander voordeel is dat amfibieën door de hogere temperatuur nog zeer actief zijn. Zij kunnen goed tussen de verwijderde bagger wegkruipen en elders een heenkomen zoeken.

Bij de uitvoering van het werk beschermen we planten en dieren en proberen we transport te beperken.

Verwerken baggerspecie

Het slib dat uit het water wordt gehaald, is altijd van te voren onderzocht. Tot nu toe is de kwaliteit zodanig geweest dat het op het landgoed kan worden verwerkt. Op twee afgezette stukken grasland wordt de baggerspecie gedeponeerd. Nadat het is ingedroogd, wordt de grond geëgaliseerd en weer ingezaaid met gras.

Onderhoud

Daar waar van toepassing snoeien we bomen en struiken aan de waterkant vooruitlopend op de baggerwerkzaamheden. Ook het vervangen van de beschoeiing kan gelijk worden uitgevoerd als dat nodig is.

Resultaten

In 2015 begonnen we dit omvangrijke project met de waterpartijen op de landgoederen Mariëndaal, Warnsborn, Klein Noordijk, Hoevelaken en de Kieftskamp. In 2016 volgde landgoederen Schouwenburg, Vorden, de gracht op Verwolde en twee vijvers op Vijverberg. Een deel van de gracht rondom Overhagen op landgoed Biljoen werd in 2017 geschoond. In het najaar van 2018 is de ringgracht rondom Huis de Voorst uitgebaggerd. De gracht rondom kasteel Staverden, de waterpartij in het park op landgoed Staverden en de waterpartij op landgoed 't Velde volgden in 2019 en de waterpartijen op landgoed Brakel in 2020.

De waterkwaliteit wordt verbeterd dankzij de steun van de Provincie Gelderland en de Nationale Postcode Loterij.