Werk in uitvoering landgoed Hunderen

Geldersch Landschap & Kasteelen heeft diverse werkzaamheden uit op landgoed Hunderen. Daarmee verbeteren of versterken we de historische en landschappelijke kwaliteiten waar mogelijk.

Snoeien

Op diverse plekken zijn bosranden opgesnoeid en is dood hout verwijderd. De historische laan tussen de N344 en de Hunderenslaan is weer toegankelijk en veilig gemaakt. Dode takken werden hiervoor uit de laanbomen verwijderd.

Recreatieve voorzieningen

Afgelopen najaar zijn nieuwe wandelpaden aangelegd en bestaande paden in de directe omgeving van het huis opgeknapt en deels verlegd. Een nieuwe brug verbindt bestaande - en nieuwe wandelpaden met elkaar. De houten bruggen zijn vervangen voor stalen exemplaren. 
Op diverse plekken staan nu zitbanken om van het landgoed te kunnen genieten.

Verkleinen parkeerplaats

De bestaande openbare parkeerplaats aan de Hunderenslaan is recent verkleind. De halfverharding werd gedeeltelijk verwijderd, zodat een wandelpad overblijft. De nieuwe parkeerplaats heeft een capaciteit voor 10 auto’s. Waar de parkeerplaats wordt opgeheven zal bos worden aangeplant.

Herstel zichtassen en aanplant bomen

Vanaf het huis richting de Hunderenslaan is de zichtas hersteld. In het weiland voor het huis worden ter compensatie nieuwe boomgroepen aangeplant. Ook direct naast het huis worden nieuwe bomen geplant. In het weiland rond Kruisvoorderweg 2 komt een boomgaard.

Contact

Voor meer informatie over deze werkzaamheden kunt u bellen met A. van Dijk, projectleider Geldersch Landschap & Kasteelen, tel. 06 - 30 58 20 75.