Werk in uitvoering landgoed Hunderen

Vanaf medio september voert Geldersch Landschap & Kasteelen diverse werkzaamheden uit op landgoed Hunderen. Daarmee verbeteren of versterken we de historische en landschappelijke kwaliteiten waar mogelijk.

Snoeien

Op diverse plekken worden bosranden opgesnoeid en wordt dood hout verwijderd. De historische laan tussen de N344 en de Hunderenslaan wordt weer toegankelijk en veilig gemaakt. Hiervoor worden dode takken uit de laanbomen verwijderd.

Recreatieve voorzieningen

Er komen nieuwe wandelpaden en bestaande paden in de directe omgeving van het huis worden opgeknapt en deels verlegd. Een nieuwe brug zal bestaande - en nieuwe wandelpaden met elkaar verbinden. De houten bruggen worden vervangen voor stalen exemplaren. Op diverse plekken komen zitbanken om van het landgoed te kunnen genieten.

Verkleinen parkeerplaats

De bestaande openbare parkeerplaats aan de Hunderenslaan zal worden verkleind. De halfverharding wordt gedeeltelijk verwijderd, zodat een wandelpad overblijft. De nieuwe parkeerplaats krijgt een capaciteit voor 10 auto’s. Waar de parkeerplaats wordt opgeheven zal bos worden aangeplant.

Herstel zichtassen en aanplant bomen

Vanaf het huis richting de Hunderenslaan wordt de zichtas hersteld. Een aantal bomen zullen hiervoor verwijderd worden. In het weiland voor het huis zullen ter compensatie nieuwe boomgroepen worden aangeplant. Ook direct naast het huis worden nieuwe bomen
geplant. In het weiland rond Kruisvoorderweg 2 komt een boomgaard.

Contact

Voor meer informatie over deze werkzaamheden kunt u bellen met A. van Dijk, projectleider Geldersch Landschap & Kasteelen, tel. 06 - 30 58 20 75.