Meer ruimte voor het Hoevelakense Bos

De recreatieve druk op het Hoevelakense bos is groot. In de ontwikkelingsvisie ‘Ons Hoevelakense Bos en Omgeving’ is aangegeven waar knelpunten liggen en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. De afgelopen periode hebben Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK), de gemeente Amersfoort en de gemeente Nijkerk gewerkt aan een voorlopig uitvoeringsplan.

Inrichting recreatief gebruik verbeteren

Het gebied dat in de visie genoemd wordt, ligt op het grondgebied van de gemeente Amersfoort en de gemeente Nijkerk. GLK is eigenaar van Landgoed Hoevelaken en ook andere particulieren hebben hier gronden. In de ontwikkelingsvisie ‘Ons Hoevelakense Bos en Omgeving’ staan allerlei mogelijke maatregelen. De drie partijen hebben gesproken over wat zij bijdragen aan de doelstellingen om het Hoevelakense Bos uit te breiden en te versterken. Door gebruikersgroepen een eigen plek te geven, komt er meer ruimte voor recreatief gebruik in het hele gebied. Landgoed Hoevelaken wordt het bos voor recreatief wandelen. Voor parkeren, wandelaars met loslopende honden en fietsers (de noord-zuidverbinding) wordt ruimte gemaakt buiten het landgoed.

Verschillende uitdagingen

De komende periode werken de partijen aan een inrichtingsplan. Hierbij staan ze voor verschillende uitdagingen. Zo moet er continue aandacht zijn voor de samenhang: de ene maatregel kan niet zonder de andere worden uitgevoerd. Een randvoorwaarde voor het opheffen van een recreatieve functie is dat er vervanging of een alternatief gerealiseerd is. Verder is er een gezamenlijke aanpak nodig. De noodzakelijke gronden om het uitvoeringsplan te realiseren zijn niet allemaal in bezit van GLK, de gemeente Amersfoort en de gemeente Nijkerk. Ook hebben de verschillende beheerders en eigenaren hun eigen rol en aanpak.

Vervolgstappen en planning

Welke onderdelen van het plan daadwerkelijk gerealiseerd worden, is nu nog niet te overzien. In de komende periode wordt het voorlopig uitvoeringsplan uitgewerkt tot een inrichtingsplan. Alle partijen spreken de wens uit vanaf 2022 gefaseerd aan de slag te gaan.