Herstel waterhuishouding Kastanjedal

Natuurgebied Heerlijkheid Beek is zeldzaam mooi. Helaas wordt het beekdal bedreigd doordat de hevige regenbuien van tegenwoordig. Dankzij financiële steun van onze donateurs, betrokkenen uit de omgeving en fondsen worden vanaf komend najaar maatregelen genomen die het beekdal zullen beschermen. De 450 jaar oude Kabouterboom en het bijzondere bronnenbos staan daarbij centraal.

Kabouterboom en Bronnenbos

Het bronnenbos is in Nederland één van de laatste relicten van dit bijzondere bostype. Dankzij het heldere grondwater dat naar de oppervlakte komt, komen zeldzame plantensoorten voor. De Kabouterboom is alom bekend als de dikste Tamme Kastanje van Nederland. In de loop van de jaren heeft dit monument al vele tegenslagen overleeft.
De omgeving van de boom en de bron van het bronnenbos hebben zwaar te leiden onder de hevige regenval. Hierdoor verruigt de vegetatie in de bron en wordt het pad langs de Kabouterboom alsmaar smaller.
Een deskundige team heeft vanuit diverse invalshoeken oplossingen bekeken om het hemelwater beter te geleiden.