Herstel waterhuishouding Kastanjedal

Natuurgebied Heerlijkheid Beek is zeldzaam mooi. Helaas wordt het beekdal bedreigd door de hevige regenbuien van tegenwoordig. Een deskundige team heeft vanuit diverse invalshoeken oplossingen bekeken om het hemelwater beter te geleiden. Dit najaar vinden de werkzaamheden plaats.

Maatregelen op maat

Het pad langs de 450 jaar oude Kabouterboom is steeds smaller geworden door erosie. Het pad zal worden verstevigd. Om te voorkomen dat de grond rond de monumentale boom verder afkalft, wordt een keerwand geplaatst.
In het Kastanjedal herstellen we verloren stuwtjes, zodat de hydrologie verbetert en we verdroging van de bron tegengaan. We herstellen én vergroten watervangers die regenwater het bos in kunnen leiden. Daar kan het gedoseerd in de grond wegzakken zonder uitspoeling te veroorzaken.

Wat merkt u er van als u Heerlijkheid Beek bezoekt?

Het pad langs de boom zal dit najaar ongeveer 1 maand afgesloten zijn in verband met het aanbrengen van de keerwand. Als de exacte periode bekend is, vindt u de informatie op de ze website. De wandelroutes worden omgeleid.

Bescherming waard

Het bronnenbos is in Nederland één van de laatste relicten van dit bijzondere bostype. Dankzij het heldere grondwater dat naar de oppervlakte komt, komen zeldzame plantensoorten voor. De Kabouterboom is alom bekend als de dikste Tamme Kastanje van Nederland.

Dit project is mogelijk dankzij financiële steun van donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen, betrokkenen uit de omgeving en fondsen.