Elzendweg - Bergharen

Geldersch Landschap & Kasteelen en MEMO Projectontwikkeling hebben het plan om het oude agrarische erf aan de Elzendweg in Bergharen te saneren. Daar waar de oude stallen verdwijnen ontwikkelen zij zelfbouwkavels voor 4 woningen. De bestaande woning zal worden verkocht. Het landschap blijft natuurlijk en open.

Stappen in de toekomst

In de periode 2005 tot 2010 is in het Land van Maas en Waal gewerkt aan nieuwe natuur, herstel van het cultuurlandschap en ecologische verbindingen. Geldersch Landschap & Kasteelen heeft als de gebiedsregisseur het voortouw genomen om met verschillende partijen in het gebied verbeteringen tot stand te brengen voor landschap, natuur, cultuurhistorie, ruimte en rust, landbouw, recreatie en toerisme.
De sanering van het agrarische erf aan de Elzendweg en de ontwikkeling van bouwkavels is de afronding van dit project.

Voor meer informatie zie ook www.karnemolen.nl.