Dorpspark Scherpenzeel

Landgoed Scherpenzeel en Geldersch Landschap & Kasteelen werken samen aan park Scherpenzeel. Recent is een toekomstvisie opgesteld. In samenspraak met omwonenden en betrokkenen willen we gefaseerd, als er financiële middelen beschikbaar komen, onderdelen uitvoeren.

Toekomst Dorpspark

Initiatiefnemers Landgoed Scherpenzeel en Geldersch Landschap & Kasteelen willen op termijn het parkgebied van Huis Scherpenzeel tot aan de Lunterse beek opwaarderen, en beter in te richten voor het publiek. Het gebied is van grote cultuurhistorische waarde.

In maart 2015 is het masterplan voor de toekomst van Park Scherpenzeel overhandigd aan burgemeester en wethouders van Scherpenzeel.

Het masterplan geeft een beeld van het 40 hectare grote Park Scherpenzeel zoals dat op de langere termijn gewenst is, en een fasering van maatregelen om dat te bereiken.

In opdracht van Geldersch Landschap & Kasteelen en Landgoed Scherpenzeel hebben landschapsarchitecten Ank Bleeker en Anneke Nauta uit Bennekom een toekomstplan voor Park Scherpenzeel opgesteld. In samenspraak met velen - onder andere tijdens 2 inloopavonden - is het plan tot stand gekomen. Midden in het projectgebied, op de veranda van het koetshuis Scherpenzeel, hebben de initiatiefnemers het aangeboden aan het gemeentebestuur.

Het park is van grote cultuurhistorische waarde en wordt door velen recreatief gebruikt. Als er draagvlak en financiële middelen beschikbaar zijn, kan in fases het gebied van Huis Scherpenzeel tot aan de Lunterse beek opgewaardeerd worden en beter ingericht voor het publiek.


Het ontwikkelen van de toekomstvisie is mede mogelijk dankzij de Provincie Gelderland.