Dorpspark Scherpenzeel

Om de toegankelijkheid en de beleving van park Scherpenzeel en het parklandschap te verbeteren, laten Geldersch Landschap & Kasteelen en Landgoed Scherpenzeel werkzaamheden uitvoeren.
Het is een flinke ingreep en het zal tijdelijk rommelig zijn, maar we kijken uit naar een prachtig resultaat.

Wandelpaden

Er komen nieuwe paden ten zuiden van het huis, door de historische moestuin, en in het verlengde daarvan door de te herstellen overtuin achter de boerderij van Parousie.
Door het weiland ter hoogte van De Koepel komt een pad dat een nieuw wandelrondje mogelijk maakt. De bestaande paden in het huispark krijgen een nieuwe toplaag.

 

Renovatie parkeerplaats

De bestaande parkeerplaats is beter ingepast in de oorspronkelijk 19de-eeuwse parkaanleg. De nieuwe verharding zorgt ervoor dat regenwater makkelijker kan infiltreren in de bodem. Vanwege de nieuwe indeling zijn meerdere bomen bij de parkeerplaats weggehaald. Begin januari 2020 zijn nieuwe bomen en struiken  aan de randen geplant, zodat op den duur geparkeerde auto’s vanuit huis en park niet meer te zien zullen zijn. Verlichting en cameratoezicht blijven gehandhaafd.

Moestuin, overtuin en laan

De historische moestuin en omgeving zijn afgelopen najaar opnieuw ingericht en krijgen zo weer een duidelijke plek in het park. Van moestuin, overtuin en de zichtas naar het zuiden zijn de historische contouren hersteld.

In de eikenlaan tussen het park en het landgoed zijn in de loop der jaren gaten ontstaan waardoor het karakter van een laan verloren is gegaan. Nieuwe eiken zijn aangeplant waardoor er weer het beeld van een laan zichtbaar gaat worden.

Bomen verwijderen

Voor de veiligheid, het aanleggen van de paden en inrichten van de moestuin en parkeerplaats zijn bomen omgezaagd. Dit werk is afgerond.

 

Initiatiefnemers Landgoed Scherpenzeel en Geldersch Landschap & Kasteelen willen het parkgebied van Huis Scherpenzeel tot aan de Lunterse beek opwaarderen, en beter in te richten voor het publiek. Het gebied is van grote cultuurhistorische waarde.

In 2016 is het masterplan voor het park opgeleverd. Ideeën van landschapsarchitecten Bleeker & Nauta, suggesties van omwonenden en betrokkenen en onderzoek vormden de basis voor het plan.
Sindsdien zijn o.a. paden van zuid tot noord opgeknapt, hekwerken en zichtassen hersteld om de kwaliteit en toegankelijkheid van het park te vergroten.