Bestrijding woekerende plant bij Grote Ven Hagen

In natuurgebied Hagen wisselen bossen, lanen, vennen, heischrale graslandjes, weilandjes en akkers elkaar af. Dankzij deze variatie is dit het leefgebied van veel waardevolle planten en diersoorten. Op de oever van het Grote Ven bedreigt een woekerende plant inheemse plantensoorten. Daarom is ingrijpen noodzakelijk.

Bescherming nodig

Langs de oever van het ven groeien zeldzame planten die kenmerkend zijn voor vochtig terrein, zoals de gevlekte orchis, moerashertshooi en draadzegge. Deze soorten worden bedreigt door de veel sneller groeiende basterdschroeforchis.

basterdschroeforchis

Aanpak

Sinds de eerste waarneming in 2019 is geprobeerd de woekerende soort te verwijderen, door de planten handmatig uit te steken. Ondanks deze inspanning staan er nu vele honderden exemplaren. Daarom zal worden overgegaan op een elders in het land bewezen methode: afdekken met zeil en daarop zand aanbrengen.

Een ecoloog controleert periodiek of het zeil nog intact is en of er in de omgeving niet onverhoopt toch weer nieuwe exemplaren opgedoken zijn. Die zullen dan ook worden afgedekt. Na een nader te bepalen periode van meerdere jaren zal het zeil worden verwijderd. Daarop volgt regelmatige controle of de soort definitief weg is.

De zeldzame planten die we willen beschermen zijn in de omgeving aanwezig. Deze zullen zich na het verwijderen van het zeil weer opnieuw vestigen.