Levend landschap

Geldersch Landschap & Kasteelen* zet zich al ruim 90 jaar in voor het behoud van natuur en landschap in Gelderland. Inmiddels zijn ruim 150 natuurgebieden, kastelen en landgoederen aan de zorg van GLK toevertrouwd. Sommige gebieden zijn op een bijzondere wijze verworven of er zijn grootschalige natuurherstelprojecten uitgevoerd. Levend Landschap vertelt welke inspanningen hiervoor zijn gedaan.

Bijzondere verwerving

Het eerste wapenfeit in 1929 was het bezwaar tegen de voorgenomen bouw van een villapark. Dit was gepland op landgoed Warnsborn bij Arnhem, een heel bijzondere plek met een voor Gelderland unieke terrassentuin. Het werd een overwinning voor natuur en landschap.

Landgoed Warnsborn

 

Hereniging land en goed

In de loop van de jaren heeft GLK geprobeerd zoveel mogelijk landhuizen met hun omgeving te herenigen. Zo heeft GLK in 2017 de banmolen voor een symbolisch bedrag kunnen overnemen van de Vereniging De Hollandsche Molen. Hiermee is landgoed Batenburg weer een stukje completer. Naast de molen heeft GLK de ruïne, eendenkooi en de uitwaarden in beheer.

Batenburg

 

Herstel uniek landschap

Sinds 1943 is de Tongerense Heide in het bezit van GLK. In de jaren tachtig kwam het kwetsbare Wisselse Veen erbij en toen werd een omvangrijk natuurherstelproject gestart. Met recente aankopen van tussenliggende gebieden verbreden we de verbinding tussen de beide gebieden en kunnen we dit unieke landschap veiligstellen.

Tongerense Heide & Wisselse Veen

 

Bewaren kleinschalige coulissenlandschap

De laatste eigenaar van Hijink heeft het scholtengoed in 2009 aan GLK overgedaan. Op dat moment werd het weer herenigd met de boerderijen Aarnink en De Haar die al in ons bezit waren. Het karakter van het vroegere boerengoed wordt zo veel mogelijk teruggebracht en in stand gehouden.

Scholtengoed Hijink

 

Nu en in de toekomst

Wij vinden dat je natuur en cultuur niet los van elkaar kunt zien. Door het geïntegreerde beheer van huis, tuin, landschap en natuur maken we onze leefomgeving een stukje fraaier. Zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten.

* Stichting Het Geldersch Landschap (1929) en Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (1940) zijn sinds 1998 één werkorganisatie: Geldersch Landschap & Kasteelen.