Brantsen van de Zyp stichting

Gelderse gezichten brengen de geschiedenis tot leven. In de provincie Gelderland is een indrukwekkende verzameling van 277 portretten bijeengebracht die een beeld geeft van de vroegere (invloedrijke) bewoners: de collectie van de Brantsen van de Zyp stichting. In kastelen en landhuizen kijken deze Gelderse gezichten ons aan.

Doel

De Brantsen van de Zyp Stichting verzamelt en beheert portretten van leden van Gelderse geslachten. De collectie van oprichtster Alwine gravin von der Goltz-Brantsen vormde in 1951 de basis voor de verzameling, die sindsdien gegroeid is tot een van de grootste portretcollecties van Nederland. Daarnaast illustreren objecten, zoals wapenborden en genealogische stukken van deze Gelderse families uit de periode 1550 – 1950 de geschiedenis van Gelderse families.

Beleid

Het thuisbrengen van geportretteerde Gelderlanders op hun huizen bereikt de Brantsen van de Zyp stichting door intensieve samenwerking met Geldersch Landschap & Kasteelen. De continuïteit van het beheer van de collectie is daarmee verzekerd. Tevens bieden de opengestelde huizen een passende en veilige plek voor de  portretten, waar bezoekers daarmee de (bewonings)geschiedenis van Gelderland beter kunnen beleven. Het zichtbaar maken van de Gelderse gezichten vindt dankzij bruiklenen en publicaties plaats tot over de provinciale grenzen.
De uiterst bescheiden middelen vragen om betrokkenheid van genereuze schenkers, van particulieren tot fondsen, om bijzondere projecten te realiseren zoals ingrijpende restauraties of aankopen. Incidenteel worden belangrijke stukken aangeboden die de collectie versterken. Werven van fondsen zal daarvoor van groot belang blijven.

Activiteiten afgelopen jaren

Preventieve conservering
Het meerjarenplan conservering schilderijen is in 2008 van start gegaan. De schilderijen in bezit van de Brantsen van de Zyp Stichting worden in het kader van dit project behandeld. Het voornaamste aandachtspunt is het verbeteren van de inlijsting. Alle schilderijen worden voorzien van een achterkantbescherming. Daarnaast worden de ophangsystemen gemoderniseerd. Tegelijkertijd worden kleine werkzaamheden ter plekke uitgevoerd, om waar nodig de toestand van portretten te stabiliseren. Van alle schilderijen wordt een conditieopname gemaakt.

Restauratie en conservering
Het streven is de objecten in eigendom van de Brantsen van de Zyp stichting in betere toestand te brengen. Drie portretten uit de collectie schilderijen afkomstig van Huis Baak werden recent gerestaureerd. Dankzij een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland kon de behandeling worden afgerond. Deze portretten verbleven sinds de verwerving wegens hun slechte toestand in depot. Na de restauratie konden ze een plaats krijgen in de Van Huysumkamer op kasteel Cannenburch. Van twee portretten is niet bekend wie de dames zijn die zijn voorgesteld. Deze zijn geschilderd door bekende zeventiende-eeuwse portrettisten: Van Mierevelt en Van Ravesteyn. Het derde portret is door een onbekende kunstenaar vervaardigd.

Presentatie
Het portret van Ermgard Elisabeth van Dorth van Paulus Moreelse was onderdeel van de tentoonstelling “Class Distinctions. Dutch painting in the age of Rembrandt and Vermeer”, die in het Museum of Fine Arts in Boston en het Nelson Atkins Museum of Art in Kansas City te zien was.
Naast werken van Rembrandt en Vermeer, waren ook werken van onder meer Jan Steen en Gerard ter Borch onderdeel van de tentoonstelling over rangen en standen zoals verbeeld door Hollandse meesters uit de zeventiende eeuw. De adel ontbrak niet, al was deze niet oververtegenwoordigd in de tentoonstelling. Anders dan velen misschien verwachten, blijkt het moeilijk om portretten van de adel uit die periode te vinden, die zijn geschilderd door bekende meesters en die de kwalificatie topstuk verdienen. Het portret van Ermgard Elisabeth van Dorth is zo’n topstuk. In kasteel Rosendael onmisbaar om de geschiedenis van kasteel en bewoners te vertellen.
Op 28 september 2015 vertrok het portret onder belangstelling van Gelderse pers en betrokken kasteelmedewerkers naar Amerika. De Brantsen van de Zyp Stichting had het portret uitgeleend voor de tentoonstellingen, die meer dan 200.000 bezoekers getrokken.

Bescherming portretten Ammersoyen
Drie kwetsbare portretten op kasteel Ammersoyen zijn voorzien van een klimaatdoos. Deze portretten uit het bezit van de Brantsen van de Zyp Stichting zijn geschilderd op paneel en daardoor extra gevoelig voor klimaatschommelingen. De klimaatdozen zijn binnen de oorspronkelijke omlijstingen aangebracht. Aan de voorkant zijn de schilderijen voorzien van museumglas. Aan de achterkant is plaatmateriaal aangebracht. Het geheel is luchtdicht afgesloten. Een wisselend omgevingsklimaat heeft op deze manier veel minder nadelige gevolgen voor deze portretten.

Drie 17de-eeuwse vrouwenportretten uit de collectie van de Brantsen van de Zyp Stichting. Deze portretten zijn te zien op kasteel Cannenburch, Vaassen.


Meer informatie