Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn voor GLK van onschatbare waarde. Ze ondersteunen de organisatie door op de kastelen en in de terreinen te werken, door flora en fauna te monitoren, door schapen te hoeden etc. Het vrijwilligersbeleid geeft inzicht in hoe GLK het werk van vrijwilligers ziet, en wat ze hen te bieden heeft.

Extra activiteiten

GLK is een organisatie van beroepskrachten. Dat betekent dat we alle benodigde vakinhoudelijke kennis zelf in huis hebben (of soms inhuren). Dankzij onze circa 700 vrijwilligers kunnen we extra activiteiten ontplooien. Zij werken op allerlei plekken in onze organisatie: in het landschap, in de tuinen, op de kastelen, bij evenementen, op kantoor etc. En daar worden ze zeer gewaardeerd!

Ambassadeurs

Tijdens een kennismakingsgesprek wordt bepaald of iemand geschikt is voor de functie. Zo ja, dan sluiten we met hem/haar een vrijwilligersovereenkomst. Daarin worden de samenwerking en de gezamenlijke afspraken vastgelegd.

Werving

Binnen GLK wordt per vrijwilligersgroep of -activiteit een plan gemaakt over de taken van de vrijwilligers, de tijd die wordt gevraagd, hoeveel vrijwilligers gewenst zijn etc. Daarna gaan we eventueel werven op basis van een zoekprofiel. Maar het kan ook zijn dat iemand spontaan solliciteert naar een vrijwilligersfunctie.

Aanstelling

Tijdens een kennismakingsgesprek wordt bepaald of iemand geschikt is voor de functie. Zo ja, dan sluiten we met hem/haar een vrijwilligersovereenkomst. Daarin worden de samenwerking en de gezamenlijke afspraken vastgelegd.

Waardering

Eerst en vooral biedt GLK haar vrijwilligers waardering! De vrijwilliger wil leuk werk doen, onder prettige werkomstandigheden en in een goede sfeer – en daar zorgen we voor. We zijn attent voor onze vrijwilligers en communiceren zorgvuldig met hen. Daarnaast bieden we deskundige begeleiding: een beroepskracht die de vrijwilliger begeleidt, en ook fungeert als aanspreekpunt.

Faciliteiten

Verder geniet een vrijwilliger bij GLK o.a. van de volgende voordelen/faciliteiten:

  • kosteloos donateurschap, dus gratis toegang tot de kastelen
  • de gids Beleef! en 4x per jaar magazine Mooi Gelderland
  • onkosten- en reiskostenvergoeding
  • verzekering tegen schade en ongevallen
  • kleding
  • en nog veel meer!

Lees meer in de Wegwijzer Vrijwilligers (pdf).