Recreatiezonering Veluwe

De Veluwe is een prachtig natuurgebied en erg populair bij recreanten. Zij komen er graag om van die prachtige natuur te genieten. Dat willen we graag zo houden. Gezien de toenemende druk op de natuur is het wel van belang om op zoek te gaan naar een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor de natuur en de mens. Want de natuur op de Veluwe gaat achteruit. Een van de oorzaken is verstoring door recreatie, verkeer en evenementen. Vooral in kwetsbare delen van de Veluwe hebben planten en dieren hieronder te lijden. Zo erg zelfs dat sommige soorten dreigen te verdwijnen of uit te sterven met als risico dat we de soortenrijke natuur op de Veluwe kwijtraken. U kunt de natuur helpen door de regels die er zijn te respecteren. Maar er is meer nodig.

Beschermen en beleven

Op de meest kwetsbare plekken gaan we planten en dieren beschermen door ze meer rust te bieden. Waar nodig verleggen we paden en routes. Op andere plekken gaan we de recreatiemogelijkheden juist verbeteren. Beide maatregelen zorgen ervoor dat we van de Veluwse natuur kunnen blijven genieten én dat de natuur wordt beschermd op die plekken waar dat echt nodig is. Er is veel te zien en te beleven, en dat willen we graag zo houden!

Gebiedsprocessen

De hoofdlijnen voor het totaalplan zijn gemaakt - onder regie van de provincie Gelderland -  in samenspraak met terreinbeheerders, natuurorganisaties en gemeenten. In het e-magazine vindt u achtergrondinformatie.
De uitwerking wordt nu voorbereid. Voor GLK betreft het de gebieden Wekeromse Zand, Sysselt, Hoekelum en de Haere. Daar zullen in 2021 gebiedsprocessen worden gestart. Bij deze gebiedsprocessen worden bewoners, ondernemers en belangenorganisaties betrokken.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl.