Natuurbegraven

Steeds meer mensen willen graag begraven worden in de natuur. Voor GLK staat de zorg voor de natuur voorop.

De laatste jaren groeit de wens van mensen om na hun dood in de natuur begraven te worden of hun as daar te laten verstrooien. Door een recente wijziging in de Wet op de lijkbezorging zijn hiervoor meer mogelijkheden gekomen. Daarom wordt er door verschillende partijen nagedacht over het realiseren van natuurbegraafplaatsen. GLK wordt door zowel gemeenten als particulieren benaderd om mee te denken over dergelijke initiatieven.

Wat vindt GLK?

GLK gaat zelf geen natuurbegraafplaats ontwikkelen en neemt ook geen initiatief voor samenwerking hierin met andere partijen. Tegelijkertijd hebben we oog voor de maatschappelijke vraag die er ligt. Daar willen we voor zover dit binnen onze mogelijkheden ligt een bijdrage aan leveren. Daarom staat GLK wel open voor initiatieven vanuit gemeenten. Op een eventuele natuurbegraafplaats mogen geen grafmonumenten of gedenktekens worden toegevoegd. De gronden blijven de bestemming natuur behouden en GLK blijft het natuurbeheer doen.

Kennis en zorgvuldigheid nodig

Bij natuurbegraven komt veel landelijke, provinciale en gemeentelijke wet- en regelgeving om de hoek kijken. Ook worden er hoge eisen gesteld aan de professionele begeleiding van de overledene naar zijn/haar laatste rustplaats. Dit vraagt om kennis en ervaring die GLK als stichting niet in huis heeft. Wij dragen als beheerder in de eerste plaats zorg voor de natuur. In die rol kunnen we meedenken over de inrichting van een natuurbegraafplaats, wellicht ook op één van onze eigen terreinen.

Lees hier het volledige standpunt over natuurbegraven (pdf).

Wat is natuurbegraven?
Het begraven van een overledene of zijn/haar as op een natuurterrein met bestemming natuurbegraafplaats noemen we natuurbegraven. Op een natuurbegraafplaats is het behoud van de natuur (veelal bos of heide) en de ontwikkeling daarvan leidend. De graven zijn er niet geordend in een rij en als er grafmonumenten zijn, zijn die van natuurlijke materialen. De grafdichtheid is ook veel lager dan op van een traditionele begraafplaats.

GLK houdt zich aan geldende wet- en regelgeving. Als veranderingen in wetten of regels of de maatschappelijke discussie daar aanleiding toe geven, zullen wij ons standpunt op basis daarvan bijstellen.