Jacht

Wilde dieren horen bij de natuur, maar kunnen ook schade veroorzaken. Dan moet je als beheerder soms ingrijpen.

Niets is mooier dan tijdens een boswandeling een ontmoeting hebben met een edelhert, een vos of een wild zwijn. Maar teveel wild kan een negatief effect hebben op de totale biodiversiteit en op de ontwikkeling van de vegetatie. Daarom worden er provinciaal afspraken gemaakt over de wildstand in de natuur en vindt er jacht plaats om de aantallen wilde dieren in de hand te houden. Ook in de terreinen van GLK wordt er daarom gejaagd.

Wat vindt GLK?

Wij zijn voorstander van professioneel faunabeheer. Daarbij vinden wij dat beheersjacht een geoorloofd middel is. Dit staat altijd in dienst van ons algemeen beheer van de flora en fauna in een gebied. Waar deze vorm van jacht plaatsvindt, gebeurt dit altijd door gekwalificeerde personen. Dat kunnen GLK-medewerkers zijn of derden die hiertoe bevoegd zijn.

Meer achtergrond leest u in het artikel Zorgvuldig wildbeheer, gepubliceerd in ons tijdschrift Mooi Gelderland.