Bescherming & Beheer

Het beheer van de bezittingen wordt met de grootste zorg uitgevoerd. Elk van onze natuurgebieden en landgoederen heeft zijn eigen kenmerken. Behoud en beheer is daarom altijd maatwerk. Per gebied leest u meer over de keuzes die we maken. 
Beheren is ook een kwestie van keuzes maken.

Mag de natuur zijn gang gaan of mag de invloed van de mens zichtbaar zijn? Gebruiken we heideschapen of maaimachines? Moet een oude laan in ere worden hersteld? Krijgt een zeldzaam kruid voorrang op andere soorten? Past een hoogrendementsketel in een monumentaal pand? Maar ook: hoe kunt u optimaal de gebieden en opengestelde gebouwen beleven.

Natuur en recreatie

Bij het dagelijks werk aan natuurgebieden staat behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie voorop. Per gebied bekijken we welke dieren, planten en/of sporen uit het verleden we extra willen of moeten beschermen. Onze terreinmedewerkers werken hieraan en ook aan realiseren en onderhouden van de voorzieningen die uw bezoek prettig maken: onderhouden aan wandel-, fiets en ruiterroutes, (picknick)banken en plaatsen van bordjes.

Heeft u na het lezen van de informatie op deze website nog vragen over ons beheer? Vraag het gerust aan onze medewerkers tijdens een rondleiding in een kasteel of excursie over een landgoed of natuurgebied. 
Ook kunt u een vraag stellen via ons contactformulier.

Landgoed als eenheid

Uitgangspunt voor landgoederen is een geïntegreerd beheer van huis, tuin, park, landschap en beheer. De gedachte hierachter is dat de waarde van landgoederen het meest gediend is als het huis en omringende landgoed duurzaam in één hand zijn. Op die manier komen natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden elk het best tot hun recht. 

Onderhoud aan de gebouwen is in handen van onze afdeling Bouwkunde. Vakmensen met oog voor detail werken op professionele wijze aan het in stand houden van de vaak monumentale panden in eigen beheer. 
Kasteelbeheerders, vrijwilligers en conservatoren werken samen aan zorgvuldig behoud en beheer van de collectie in onze kastelen en huizen.  Dit doen zij met de methode ‘housekeeping’. Een systematische werkwijze, die internationaal is beproefd.